Lezingen 'Rondom het kind'

zorgen over opvoeding

gehouden i.s.m. VU Podium

  

27 maart 2008: Vermoedens van kindermishandeling

Francien Lamers:  
Dick de Man:

Presentatie

13 maart 2008: Hoe gaan de nieuwe Centra voor Jeugd en Gezin functioneren?

Hans Joachim Schulze:

Presentatie

Alice Vlaanderen:

Presentatie

28 februari 2008: Kinderen onder toezicht

Wim Slot:

Presentatie

Arne Theunissen:

Presentatie

14 februari 2008: Jongeren op straat

Frank van Gemert:

Presentatie

Arjen Akkermans:  

11 oktober 2007: Jeugdzorg

Wim Slot:

 

MariŽlle Bruning: Slinkend vertrouwen in de jeugdzorg. Een juridische blik vanuit Bureau Jeugdzorg

Presentatie

25 oktober 2007: Jeugd en gezondheid

Tommy Visscher  
Hester van Leeuwen: Gezond gewicht

Presentatie

8 november 2007: Ouders en school

Trees Pels

Presentatie

Gerda Valstar

Presentatie

22 november 2007: Kinderen en internet

Els Kuiper

Presentatie

Marco Holtslag