Vervolgdebatten

Over de drempel. En dan? Morele dilemma’s van jeugdzorgwerkers

 

 

Start

presentaties

Informatie

Vervolgdebatten

Registratie

Sprekers

 

 

 

 

 

 

 

Locatie: Vrije Universiteit,

De Boelelaan 1105

Amsterdam

 

Routebeschrijving

 

 

 

 

 

Voor informatie kunt u mailen naar:

info@ack.vu.n

 

 

 

 

 

 

 

De vervolgbijeenkomsten zijn op 9 december – 13 januari – 10 februari

Tijd: 14.30 - 16.30 uur.

Lokatie: Vrije Universiteit Amsterdam

 

9 december:  Gebrek aan gedeelde (morele) uitgangspunten

Vaststellen of er sprake is van schade aan kinderen in een gezin en of ingrijpen moreel en juridisch te rechtvaardigen is, blijkt in de dagelijkse praktijk niet altijd eenvoudig. In concrete situaties kan dat voor jeugdzorgwerkers leiden tot onzekerheid over de juiste koers. Vrijheid houdt op waar schade begint, maar wat verstaan we precies onder schade? Opvattingen daarover verschuiven en in een multiculturele samenleving zijn die ook heel divers en complex. Dat kan tot confrontaties en interventies leiden die niet gemakkelijk zijn uit te leggen aan ouders met een andere culturele achtergrond. De vraag voor professionals is dan: Wat is de richtlijn voor je handelen? Welke ruimte aan andere opvattingen zijn toelaatbaar en waar trek je een grens?

Sprekers:
Alies Struijs, ethicus en coördinator vavan het Centrum voor Ethiek en Gezondheid en senior adviseur Raad voor de Volksgezondheid en zorg.

Eric Tjong Tjin Tai, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Tilburg en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Den Bosch. Auteur van Zorgplichten en zorgethiek.
 

13 januari: Vertrouwen schaden om bestwil? 

Een belangrijke pijler onder het handelen van jeugdzorgwerkers is het voorkomen of beperken van schade, maar zij zijn aan de andere kant vaak ook bang dat ze met hun ingrijpen juist schade berokkenen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om de vertrouwensband te schaden, en daarmee de zaak van kwaad tot erger te maken. Te denken valt bijvoorbeeld aan een mentor die moet afwegen of hij de vertrouwensband met zijn leerling niet schaadt wanneer hij op huisbezoek gaat bij de ouders wanneer hij vermoedt dat er iets niet pluis is. Ook weten jeugdzorgwerkers niet altijd zeker of, als ze toch ingrijpen, ze wel iets te bieden hebben dat tot daadwerkelijke verbetering kan leiden. Signaleren van problemen impliceert nog niet dat er ook goede oplossingen voorhanden zijn. Kan je wel wat doen of schaad je alleen de vertrouwensband?

Sprekers:

Veronie de Jong, Schoolmaatschappelijk werker, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Midden Holland, Leiden.

Eefke Cornelissen, onderzoeker en adviseur, Kennisnetwerk Achter de Voordeur, mede-auteur van ‘Handreiking Achter de Voordeur; een verkennend onderzoek naar zeven grootstedelijke Achter de Voordeur-projecten’.

Debatvoorzitter: dr. Alies Struijs

Lokatie: Hoofdgebouw Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Agorazaal I.

 

10 februari: De jeugdzorgwerker loopt op eieren

Jeugdzorgwerkers geven aan “We zijn aan het traumatiseren. Mensen in de jeugdzorg lopen op eieren. Er zijn mensen die slapeloze nachten hebben. Je kunt niet een honderd procent goede en gezonde samenleving hebben”. Hulpverleners voelen zich onder druk gezet door de grote aandacht voor tragische incidenten, zonder dat ze altijd de instrumenten hebben om te handelen. De angst om fouten te maken zal vooralsnog niet kleiner worden, want de druk op de jeugdzorg neemt nog steeds toe. De wachtlijsten in de jeugdzorg worden langer, en er zijn meer meldingen bij de Raad voor de Kinder-bescherming en meer ondertoezichtstellingen, ook wel toegeschreven aan het ‘Savanna-effect’. Geen enkele hulpverlener wil iets vergelijkbaars meemaken als de voogd van Savanna.

 

Sprekers:

Sjoukje Douma, Ambulante hulpverlener pleegzorg en contactpersoon kindermishandeling, Jeugdzorgorganisatie Spirit Amsterdam.

Lia van Doorn, Lector Innovatieve dienstverlening aan de Hogeschool Utrecht.

Debatvoorzitter: Prof. Herman Baartman

Lokatie: Vrije Universiteit, Gebouw Transitorium, K1B-74, Van der Boechorststraat 1 (hoek De Boelelaan).

 

 

                                  

© Copyright ACK, gewijzigd op 07 januari 2009
 Designed by Regina