Conferentie

Over de drempel. En dan? Morele dilemma’s van jeugdzorgwerkers

11 november 2008

en vervolgdebatten op 9 december, 13 januari en 10 februari 2009

 

 

Start

presentaties

Informatie

Vervolgdebatten

Registratie

Sprekers

 

 

 

Locatie: Vrije Universiteit,

De Boelelaan 1111,

Amsterdam

 

Routebeschrijving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor informatie kunt u mailen naar:

info@ack.vu.nl

 

 

 

 

 

 

 

Het Centrum voor Ethiek en gezondheid heeft een signalement uitgebracht over morele dilemma’s die jeugdzorgwerkers ondervinden voor, op of achter de drempel van gezinnen met problematische opvoedingssituaties. Dit signalement is hier te downloaden.

Onder moreel dilemma wordt de onzekerheid bedoeld over de vraag welke beslissing genomen moet worden in opvoedingssituaties waarin verschillende belangen tegenover elkaar staan en die belangen in principe even zwaar tellen. In de praktijk betekent dat dat de hulpverlener regelmatig moet kiezen uit twee kwaden op momenten dat er signalen binnenkomen die kunnen wijzen op (ernstige) misstanden in een gezin en waarbij het belang van het kind in het geding is. Dat zorgt bij hulpverleners in de jeugdzorg voor spanningen en de vraag naar meer houvast.

Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid, het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies en VU Podium organiseren een reeks debatten naar aanleiding van deze morele dilemma’s waar de jeugdzorgwerker voor staat. De reeks wordt vooraf gegaan door een conferentie waarin vanuit verschillende sectoren wordt aangegeven om welke dilemma’s het in de praktijk gaat.

 

 

Programma

12.30-13.00:   Ontvangst en registratie

13.00-13.30:   Opening en inleiding op ‘Dilemma’s op de drempel’:

                        Prof. Dick Willems (hoogleraar ethiek UvA en voorzitter CEG)

13.30-14.00:   Co-referaat vanuit de wetenschap:

                        Prof. Doret de Ruyter (VU Amsterdam)

14.00-14.30:   Co-referaat vanuit de praktijk:

                        Mr. Ella Kalsbeek (Altra Amsterdam en NJI)

14.30-15.00:   Pauze

15.00-16.15:   Dilemma’s vanuit verschillende sectoren van de jeugd(hulpverlenings)praktijk:

                        - Ben Rensen (Jeugdarts): Jeugd(gezondheids)zorg

                        - Gerrit Witteveen (leerlingbegeleider NVS-NVL): Onderwijs

                        - Janine Janssen en Willem Timmer (Politie): Buurt

                        - Willemien Meershoek (Scouting Nederland): Vrijetijdsbesteding

16.15-16.30:   Gesproken column

16.30:              Borrel

 

                                  

 

© Copyright ACK, gewijzigd op 08 januari 2009
 Designed by Regina