Het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies organiseert het

 

Congres

 

Jeugdige delinquenten in gezinsperspectief:

Tien jaar theorie en praktijk van de forensische jeugdpsychiatrie

 

op donderdag 18 september 2008

in Felix Meritis te Amsterdam

 

 

 

Start

Informatie

Sprekers

Routebeschrijving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie: Felix Meritis,

Keizersgracht 324,

Amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor informatie kunt u mailen naar:

info@ack.vu.nl

 

 

 

INTRODUCTIE

 

 

Jeugddelinquentie is een omvangrijk maatschappelijk probleem dat hoge prioriteit heeft gekregen op de politieke agenda. De laatste tien jaar zijn geweldsdelicten gepleegd door jongeren tot ruim 200% gestegen. Dit heeft geleid tot maatschappelijke en politieke druk om deze jongeren op te nemen in detentiecentra of hen langdurig residentieel te behandelen. Maar is dit de oplossing? Er bleken namelijk nogal wat nadelen te kleven aan opsluiting of residentiële behandeling van deze jongeren.
In reactie hierop startte de Bascule in 1997 een forensisch psychiatrisch dagbehandelingsprogramma.
Aanvankelijk was hier sprake van ‘treatment as usual’. Maar snel werd duidelijk dat dit onvoldoende effect had. In de zoektocht naar bewezen effectieve behandelingen voor deze doelgroep stuitte men op de Functional Family Therapy (FFT), een gezinsgerichte therapie die in Amerika werd ontwikkeld door Tom Sexton en James Alexander. We zijn nu tien jaar verder. In een evaluatieonderzoek werd dit programma vergeleken met jongeren die geen psychiatrische behandeling kregen na detentie.
 

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de dagbehandeling van de cluster forensische jeugdpsychiatrie (voorheen bekend als ‘De Derde Oever’) van de Bascule, wordt dit congres georganiseerd. De resultaten van bovengenoemd onderzoek in zowel dagbehandeling als polikliniek zullen op dit congres worden gepresenteerd, door de mensen van het eerste uur.
 

 

 

PROGRAMMA

OCHTEND

 

09.00 - 09.30 uur:

 

09.30 - 09.45 uur:

 

09.45 - 09.50 uur:

 

09.50 - 10.10 uur:

 

10.10 - 10.30 uur:

 

10.30 - 11.00 uur:

 

11.00 - 11.20 uur:

 

11.20 - 11.40 uur:

 

11.40 - 12.00 uur:

 

12.00 - 12.20 uur:

 

12.20 - 13.30 uur:

 

 

Registratie en koffie

 

Opening

 

Aankondiging door dagvoorzitter Theo Doreleijers

 

Preventie en interventie in gezinnen: een wereld van verschil: Wim Slot

 

Family therapy for juvenile delinquents: Tom Sexton

 

Pauze

 

Naar een energiezuinige aanpak van jeugdcriminaliteit: Ido Weijers

 

Breaking the cycle: Day treatment for juvenile delinquents: René Breuk

 

Gezinstherapie? Hoezo gezin?: Han Bartels

 

Afsluiting ochtendprogramma en introductie middagprogramma: Theo Doreleijers

 

Lunch

 

 

MIDDAG

 

13.30 - 14.50 uur:

 

Workshop  1 :

 

 

Workshop  2 :

 

Workshop  3 :

 

Workshop  4 :

 

Workshop  5 :

 

 

Workshop  6 :

 

 

Workshop  7 :

 

 

 

14.50 - 15.05 uur:

 

15.10 - 16.25 uur:

 

16.30 - 17.00 uur:

 

 

17.00 uur:

 

 

WORKSHOPS

 

1e ronde workshops:

 

Multi Systemische Therapie: een intensieve geprotocolleerde behandeling van jeugdige delinquenten binnen en met hun eigen sociale omgeving (De Waag)

 

Gedragsinterventie voor jonge delinquenten met forse gedragsproblemen (Leger des Heils MTFC)

 

Effectieve aanpak Marokkaanse criminele jongeren vergt behandeling hele gezin (Schakelprogramma)

 

De Koppeling en de FJPK (voorlopige titel)

 

Jeugdkliniek voor verslaving en psychiatrie. Polikliniek, dagbehandeling en MDFT (i.s.m. Project Aan Huis) (Mentrum Jeugdkliniek)

 

FJP dag- en deeltijdbehandeling: 11 jaar ervaring in de praktijk. Introductie nieuwe gedragsinterventie voor jeugdigen (Washington State Aggression Replacement Training)

 

Gezinsgericht en nu verder (Forensische jeugdpsychiatrische polikliniek)

 

 

 

Pauze

 

2e ronde workshops (zie hierboven)

 

Dagafsluiting

Theo Doreleijers

 

Borrel

 

 
 
   

© Copyright ACK, gewijzigd op 29 september 2008
 Designed by Regina