Pediatrische Psychologie:

'Het zieke kind, onze zorgí

 

Op dinsdag 27 juni 2006 van 13:00 - 15:00 uur organiseren de

afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Vrije Universiteit en de Psychosociale afdeling van het Emma Kinderziekenhuis AMC

een symposium over de psychologie van het zieke kind

 
   
De instelling van een bijzondere leerstoel in de Pediatrische Psychologie bij de Faculteit Psychologie en Pedagogiek is verheugend en opmerkelijk. Verheugend omdat het vak gebied van de pediatrische psychologie voor het zieke kind door de jaren heen een steeds belangrijker plaats inneemt in de medische en verpleegkundige behandeling.
Opmerkelijk omdat het een bijzondere samenwerking betreft tussen de twee Amsterdamse Universiteiten. Het werkveld van de pediatrische psychologie is sterk in beweging. Door de verbeteringen in de kindergeneeskunde is er een toename van kinderen die tot in volwassenheid opgroeien met een chronische ziekte en daarmee ook een toegenomen belangstelling voor de psychosociale gevolgen voor het kind, de jongere en het gezin, waarvan hij/zij deel uitmaakt. Het initiatief om een specifiek leerpad Pediatrische Psychologie in te stellen opent de weg voor in dit werkgebied geÔnteresseerde studenten van de Faculteit Psychologie en Pedagogiek.

Over de psychologie van het zieke kind is al heel wat kennis verzameld. Maar net als in de ontwikkelingspsychologie van het gezonde kind zijn er nog tal van vragen onbeantwoord.
Vragen op het gebied van Kwaliteit van Leven, de ontwikkeling van kinderen die opgroeien met een chronische ziekte en factoren die hierop van invloed zijn, zijn hier voorbeelden van.

De verbinding tussen de op onderzoek en onderwijs georiŽnteerde Faculteit Psychologie en Pedagogiek enerzijds en de klinisch gerichte Psychosociale Afdeling van het Emma Kinderziekenhuis AMC anderzijds heeft synergie als oogmerk.

Op het symposium wordt door de sprekers vanuit verschillende invalshoeken ingegaan op mogelijkheden tot synergie.

Het symposium is bedoeld voor bij het zieke kind betrokken leken, ziekenhuis- en universiteits medewerkers en maatschappelijk verantwoordelijken.

 

 
 

Programma

 

 

 Locatie: Amstelzaal, VUmc, De  Boelelaan 1117 

 routebeschrijving

 
 
VoorzitterProf.dr. Tom VoŻte
   

13.00-13.30:

Ontvangst & koffie  

13.30-13.40:   

Opening  

13.40-14.00:

De betekenis van ontwikkelingspsychologisch onderzoek voor het begrijpen van het kwetsbare kind

prof.dr. Hans Koot
14.00-14.20: De bedreigde ontwikkeling van het prematuur geboren kind
dr. Aleid van Wassenaer

 

14.20-14.40:

 
Het belang van de psychologie voor de pediatrische praktijk
Prof.dr. Hugo Heymans
14.40-15.00: Pediatrisch psychologisch onderzoek: ervaringen in de klinische praktijk
dr. Martha Grootenhuis
 Pauze    

 Locatie: Aula, Hoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105

 routebeschrijving

 

15.45-16.30:

 

Inaugurale rede

Opgroeien met een chronische ziekte

Prof.dr. Bob Last
Na afloop is er een receptie.  

Gaarne opgave van deelname naar het e-mailadres: secretariaat.ped.ont@psy.vu.nl

 

Toegang is gratis.

 

 

 

 

Amsterdams Centrum voor Kinderstudies

 

gewijzigd op donderdag 31 mei 2007 RvG