Op vrijdag 15 december 2006

organiseert het

Amsterdams Centrum voor Kinderstudies (ACK)

 

het congres

Jeugdzorg:

Van verbouwen naar onderbouwen

en de vierde Oliver Twist Lezing

 

 

 

 

 

    Programma

 

 

 

 

 

 

 

Dagvoorzitter: Arend Jan Heerma van Voss

 

9.00 uur: Registratie en ontvangst

 

9.30 uur: Opening (Hans Koot, Bestuur ACK)

 

9.35 uur: Panel van professionals in de jeugdzorg over onderbouwing van de praktijk:

- Interventies bij cliŽnten (Susan BŲgels)

- Invoeren van methodiek (Renť Breuk)

- Organisatie van de jeugdzorg, lokaal en onderling (Harry van Leeuwen)

- Specialistische partners: regionale en landelijke voorzieningen (Tom van Yperen)

 

10.30 uur: Pauze

 

11.00 uur: Plenaire lezingen:

- Stepped-care: doordachte samenhang van preventie en jeugdzorg (Tom van Yperen)

- Handelingsgerichte diagnostiek: de diagnosticus als praktijkwetenschapper (NoŽlle Pameijer)

- Het Bureau Jeugdzorg in spagaat tussen lokaal en provinciaal jeugdbeleid (Rob Gilsing)

 

12.30 uur: Lunch (lopend buffet)

 

13.30 uur: Parallelle workshops

 

Workshop I: Juridische aspecten van jeugdzorg

Voorzitter: Masha Antokolskaia

 

Nu de Wet op de jeugdzorg bijna twee jaar oud is, is het zinvol om stil te staan bij de vraag in hoeverre de doelstellingen uit de wet zijn bereikt en in hoeverre er sprake is van knelpunten in de uitvoeringspraktijk.

 • Wet op de Jeugdzorg en daarna. De opzet van de wetgever: Jeanette Kok

 • Wet op de Jeugdzorg. Een perspectief vanuit het veld: MariŽlle Bruning

 • Wet op de Jeugdzorg door de ogen van de kinderrechter: Corinne Dettmeijer-Vermeulen

Workshop II: Human factors in de jeugdzorg

Voorzitter: Carlo Schuengel; discussiant Doret de Ruyter

 

In deze workshop komt ― in de vorm van korte presentaties van actueel onderzoek en een forumdiscussie ― de vraag aan de orde welke consequenties er getrokken moeten worden met betrekking tot de invloed van de persoonlijke achtergrond van jeugdzorgwerkers op het werk.

 • Spelen mentale representaties van eigen gehechtheidservaringen van groepsleiding een rol bij de bejegening van jongeren in een justitiŽle jeugdinrichting?: Monique Zegers

 • Spelen mentale representaties van eigen gehechtheidservaringen van gezinsvoogden een rol bij begeleiding van gezinnen en besluitvorming?: Arne Theunissen

 • Hangt de sensitieve responsiviteit van pleegouders samen met gehechtheid bij pleegkinderen?: Mirjam Oosterman

Workshop III: Organisatie en kosten van jeugdzorg

Voorzitter: Theo Doreleijers

 

Deze workshop wil ― interactief met het publiek ― richting geven aan de discussie over kosteneffectiviteit binnen de jeugdzorg: welke argumenten tellen? Tevens wordt ingegaan op de rol van prestatie-indicatoren op het handelen van hulpverleners.

 • Over kosten-effectiviteit van behandelingen: Jan van Busschbach

 • Prestaties jeugdzorg en de bijdrage van de wetenschap: Paul Bonke

 • Kosten-effectiviteit in de GGZ: Zijn er parallellen te trekken met andere zorgsectoren?: Filip Smit

Workshop IV: Behandeling in de jeugdzorg

Voorzitter: Hans Koot

 

Goed effectiviteitsonderzoek in Nederland is nog schaars. De inleiders van deze workshop geven een overzicht van de evidentie die er de afgelopen jaren is vergaard over werkzaamheid van interventies bij angststoornissen, depressie en antisociaal gedrag bij jongeren.

 • Cognitieve gedragstherapie voor gezinnen van kinderen en jongeren met angststoornissen: Susan BŲgels

 • Cognitieve gedragstherapie voor jongeren met depressie: Preventie en interventie: Pim Cuijpers

 • Multi-systeem therapie voor jongeren met probleemgedrag: Pol van Lier

Workshop V: Screening/diagnostiek/indicatiestelling

Voorzitter: Jaap Oosterlaan

 

Drie presentaties belichten de mogelijkheden en beperkingen alsmede successen en grenzen van screening en diagnostiek voor de indicatiestelling.

 • Wanneer overmatige angst niet berust op een angststoornis: consequenties voor diagnostiek en behandeling: Frits Boer

 • Longitudinale screening ter voorkoming van antisociaal gedrag: Wim Slot

 • Uitvoerige diagnostiek draagt niet bij aan een betere behandeling: Else de Haan

15.30 uur: Pauze

 

15.45 uur: Samenvatting workshops door de dagvoorzitter

 

16.00 uur: Oliver Twist lezing: Kees Schuyt (Raad van State):

                  Discipline en interdiscipline in de Jeugdzorg

 

17.00 uur: Afsluiting en borrel

 

Printversie

 
   

 

 

gewijzigd op dinsdag 12 februari 2008 Regina