Afgeronde rechthoek: Symposium
Neurobiologische factoren van antisociaal gedrag onder jongeren
 

 

Op woensdag 18 oktober 2006 van 09:30 - 15:45 uur

vindt het symposium plaats in het Auditorium van De Vrije Universiteit,

De Boelelaan 1105, Amsterdam

 
   

Nu allerlei psychosociale interventies bij ernstig agressief en antisociaal gedrag slechts gedeeltelijk effect blijken te hebben is er een toenemende belangstelling voor onderzoek naar de biologische factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan en onderhouden van dergelijk gedrag. De resultaten van dergelijk onderzoek moeten op den duur bijdragen aan het inzicht in dit gedrag maar ook aan het ontwikkelen van nieuw interventiebeleid ten aanzien van deze doelgroep. Te denken valt aan gedragsmatige interventies in het algemeen en psychiatrische interventies in het bijzonder, maar uiteindelijk zal een en ander ook consequenties hebben voor het strafrecht voor het justitiebeleid.

 

In 1999 werd aan de VU het eerste symposium gehouden over de biologische factoren van agressie van jongeren. Een van de sprekers was toen Prof. Raine. In de afgelopen negen jaar is veel nieuw onderzoek uitgevoerd, ook in Nederland. Daarvan wordt verslag gedaan in dit symposium Neurobiologische factoren van antisociaal gedrag onder jongeren. Naast prof. Adrian Raine zullen onderzoekers aan het woord komen die op dit moment in de wereld van de neurobiologische research toonaangevend zijn. Eerst zal dr. Menno Kruk spreken over de resultaten van zijn preklinische research-activiteiten en zal prof. Emily Simonoff de interactie van genetische met omgevingsfactoren bespreken, Prof. Adrian Raine* geeft

een state of the art van het neuro-imaging onderzoek bij antisociale en agressieve mensen. Tenslotte zal Arne Popma verslag doen van zijn promotie-onderzoek bij 12-14-jarige jongens met politiecontacten.

 

 

Doelgroep

Het symposium is bedoeld voor researchers op dit terrein en voor wetenschappelijk geïnteresseerde beleidsmakers, hulpverleners, juristen en medewerkers van justitiële instellingen.

De voertaal zal Engels zijn, de congresmap bevat Engelstalige handouts, maar ook telkens een vertaalde versie daarvan; tevens de samenvatting van de dissertatie.

 

Datum en Locatie

Het symposium vindt plaats op woensdag 18 oktober 2006, van 9.30—14.45 uur, in het Auditorium van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 te Amsterdam.

 

Kosten

De deelnamekosten bedragen € 75,- / studenten € 15,- (incl. congresmap, koffie/thee en lunch).

Na inschrijving dient u het bedrag over te maken naar:

Abn Amro nr. 487814975, VU / Faculteit FPP

Van der Boechorststraat 1, 1081 BT Amsterdam

O.v.v.: Symposium Neurobiologie, kpl. 250-5006 + factuurnr. Vergeet niet uw naam + instelling te vermelden.

De inschrijving is definitief wanneer de inschrijfkosten ontvangen zijn.

 

Wijze van inschrijving

U kunt zich tot uiterlijk 12 oktober inschrijven via onderstaande registratieknop. Indien het verzenden niet lukt, of u ontvangt geen bevestigingsmail, kunt u het formulier printen en verzenden naar: ACK, t.a.v. Regina van Groningen, fax.nr.: 020-5988745.

 

Annulering

Annulering dient te geschieden via e-mail:

info@ack.vu.nl. Bij annulering vóór 11 oktober 2006 worden € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Vanaf genoemde datum bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

 

Informatie

Voor overige informatie kunt u contact opnemen met:

i.takken@debascule.com of info@ack.vu.nl (betreffende de inschrijving).

 

Prof. Adrian Raine zal tevens als spreker te gast zijn op de Conferentie 'The Moral Brain', te Gent.

 

 
 

Program

Locatie: Auditorium, Hoofdgebouw VU,

De Boelelaan 1105, Amsterdam

 

 routebeschrijving
09.30: Registration and coffee  
10.00: Welcome by the chairman

Wim van den Brink, professor of psychiatry and addiction Amsterdam Medical Center / director Amsterdam Institute for Addiction Research

10.05: Introduction morning session

Robert Vermeiren, professor of forensic child and adolescent psychiatry VU University medical center / Medical director Academic Center for Child and Adolescent Psychiatry Curium Oegstgeest

10.15:

Stress and aggression reinforce each other at the biological level, creating a vicious cycle. Similar mechanisms may play an important (dys)regulatory role in aggressive humans.

Menno Kruk PhD, researcher Leiden / Amsterdam Center for Drug Research

11.00:

Nature-nurture interplay in aggression and antisocial behaviour. Most complex human behaviours are influenced by both genetic and environmental factors. Antisocial behaviour provides such an example where mechanisms of gene-environment interplay are now being elucidated.

Emily Simonoff, professor of child and adolescent psychiatry, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Institute of Psychiatry, King’s College London

11.45: General discussion
 
12.15: Lunch  
13.00: Introduction afternoon session

Theo Doreleijers, professor of child and adolescent psychiatry VU University medical center / training professor Academic Center for Child and Adolescent Psychiatry de Bascule

13.10:

Overview on the current literature with respect to neuroendocrinology and psychophysiology in relation to antisocial behaviour. Results of the HPA axis and ANS studies in male adolescent delinquents.

Arne Popma MD, researcher Department of Child and Adolescent Psychiatry, VU University medical center / resident psychiatrist general psychiatry GGZ Buitenamstel

13.30:

Brain imaging research is increasingly documenting a neurobiological basis to immoral behavior – violence, crime, and psychopathy. Research findings are placed within the context of what is currently known about neural circuits underlying moral decision-making. Issues bearing on moral responsibility, free will, and punishment will be highlighted.

Adrian Raine, professor of psychology and neuroscience, University Southern California, Los Angeles

14.15:

General discussion

 
14.45:

Closing remarks chairman

 
15.45:

Openbare verdediging van het proefschrift Neurobiological factors of antisocial behavior in delinquent male adolescents door Arne Popma

Inschrijving via deze website.

Symposiumcommissie:

 

Dr. Lucres Nauta:         

senior-onderzoeker afd. Kinder– en Jeugdpsychiatrie, VUmc/De Bascule

Prof. Theo Doreleijers:  

hoogleraar Kinder– en Jeugdpsychiatrie VUmc/opleider de Bascule

Dr. Dorien Graas:        

directeur Amsterdams Centrum voor Kinderstudies (ACK)

Regina van Groningen (ACK) en Inge Takken (De Bascule):

secretariële ondersteuning

 

                                                                                   

 

 

 

ICEN

                                                    Institute for Clinical

and Experimental

Neurosciences

                  
     

gewijzigd op donderdag 31 mei 2007 ã RvG