Symposium

Pesten; over leven in een harde leerschool

16 februari 2005

 

Algemene info

Programma

Presentaties

 

 

 

 

 

 

PDF-bestanden zijn alleen te lezen met Acrobat Reader. U kunt het programma hieronder gratis downloaden.

 

Het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies van de Vrije Universiteit organiseert een symposium over Pesten.

Langzamerhand lijkt het besef door te dringen dat pesten een complex en hardnekkig probleem is. De tijd van de gemakkelijke, voor de hand liggende oplossingen is voorbij. Voor het optimisme van de vorige eeuw is een realisme in de plaats gekomen. Hiermee gepaard gaat een streven tot theorievorming. De onderzoekers streven ernaar het verschijnsel te beschrijven, verklaren en voorspellen. Dat onderzoek moet tevens de bouwstenen aanleveren voor interventies die effectief kunnen zijn.

Een eerste aanzet tot mogelijke interventies wordt gezocht in het groepsproces. Men onderzoekt hier welke mechanismen verantwoordelijk zijn voor de macht van de dader. Tjeert Olthof (VU) presenteert een originele visie op mechanismen van groepsvorming die bij pesten een rol spelen. Waarom wordt een kind eigenlijk slachtoffer van pesten? Volgens de ‘control resources theory’ is het doel van pesten toegang krijgen tot de faciliteiten van de groep (bewondering, hoge plaats in de hiërarchie, beste plekje om te spelen op de speelplaats, etc.). Dat zou betekenen dat bij de vorming van nieuwe groepen, zoals bij toetreding tot de basisschool, het gevecht om de sociale dominantie losbarst, en dat veel kinderen bij pesten betrokken raken, als dader en als slachtoffer. Marjolein Vermande (UU) laat zien dat de eerste jaren op de basisschool gekenmerkt worden door willekeur, anarchie en toeval.

Wat gebeurt er met daders en slachtoffers, als je niet ingrijpt? Gerbert Haselager (RU) heeft daar onderzoek naar gedaan en kinderen gedurende langere tijd gevolgd tijdens hun verblijf op de basisschool en na de overgang naar het middelbaar onderwijs.

Dat we intussen zeker wel iets kunnen ondernemen om het pesten een halt toe te roepen, bewijzen de bijdragen van Bram Orobio de Castro (UU), Pol van Lier (VU) en Veerle Stevens (VIG). De eerste geldt als een expert op het terrein van agressie; de tweede heeft het effect van het zogenaamde Taakspel op pesten gemeten, terwijl Veerle Stevens in België onderzoek heeft verricht naar het effect van interventies.

 

Naast lezingen zullen in de middag ook een drietal workshops worden gehouden door Frits Goossens (VU), Matty van der Meulen (RUG) en Kees van Overveld (Seminarium voor Orthopedagogiek). Hier gaat het om aanbevelingen voor de praktijk op grond van onderzoeksresultaten.

 

Plaats:

Het Auditorium van het Hoofdgebouw van de Vrije Universiteit, de Boelelaan 1105 te Amsterdam

Tijdstip: 09.30-17.00 uur.