Symposium

Kindermishandeling: de politiek een zorg

31 mei 2005

 

 

Algemene info

Programma

Presentaties

 

Routebeschrijving

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF-bestanden zijn alleen te lezen met Acrobat Reader. U kunt het programma hieronder gratis downloaden.

 

Inleiding

De kwaliteit van de samenleving staat en valt met de zorg die we als opvoeders besteden aan onze kinderen. Omgekeerd is de kwaliteit van die zorg mede afhankelijk van de zorg die de samenleving daaraan besteedt. Belangen, rechten en plichten van ouders, kinderen en samenleving zijn intens met elkaar verbonden. Dat tegenwoordig de Jeugdzorg heftig in beroering is heeft alles van doen met deze verstrengeling. Aan de ene kant is er zorg over het grootbrengen van kinderen. Nooit eerder is er zoveel aandacht geweest voor de (on)veiligheid van kinderen thuis. Privé geweld is meer en meer een publieke zaak geworden, zowel met het oog op belangen en rechten van kinderen, als met het oog op het belang van de samenleving. Een veilige samenleving begint thuis, heeft zijn basis in ‘de hoeksteen’. Daarmee komt een beleid, waarin de opvoeding primair als de verantwoordelijkheid van ouders gezien wordt en de overheid pas een verantwoordelijkheid heeft als het thuis misgaat, meer en meer onder druk te staan. En niet alleen is er zorg over het wel en wee van ongehoord veel kinderen, er is ook zorg over de deugdelijkheid van de Jeugdzorg. Ze werkt niet zoals we graag zouden willen. Grote groepen kinderen en ouders worden er niet of te laat mee geholpen. En als het voor een kind definitief te laat is, zien we hoezeer kindermishandeling functioneert als een toetssteen voor de kwaliteit van de Jeugdzorg.
Er is in de Jeugdzorg een fundamentele bezinning gaande op basale vraagstukken zoals de spanning tussen vraaggestuurd werken en de noodzaak van drang en dwang, tussen bescherming van kinderen en bestendiging van de ouder-kind-relatie, tussen korte termijn-investering in curatie en lange termijn-investering in preventie, tussen bemoeizorg en terughoudendheid van Vadertje Staat.
Kindermishandeling – of positief geformuleerd: de zorg voor ouders en kinderen en de zorg van ouders voor kinderen – is bij uitstek een zaak voor de politiek, begrepen in de betekenis van politeia, zorg voor de samenleving.
Kortom, er is reden te over voor een fundamentele bezinning op de uitgangspunten van de Jeugdzorg, op de verhouding tussen de verantwoordelijkheid van ouders en van de overheid voor het wel en wee van kinderen en op de mate waarin de overheid haar plichten jegens kinderen nakomt.