Studiedag

Herziening van het echtscheidingsrecht

29 augustus 2005

 

 

 

 

Programma

Presentaties

 

Routebeschrijving

 

 

 

 

 

Inleiding

 

De herziening van het echtscheidingsrecht staat op dit moment hoog op de politieke agenda. Twee met elkaar strijdige wetsvoorstellen over dit onderwerp zijn tegelijkertijd in de Tweede Kamer in behande-ling. Het initiatiefwetsvoorstel ‘Wet beëindiging huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst en vormgeving voortgezet ouderschap’ ingediend door het VVD Kamerlid R. Luchtenveld, dat onder andere de invoering van administratieve echtscheiding ten doel heeft, is al geruime tijd aanhangig. Het ‘tegenvoorstel’ van de Regering, de ‘Wet Bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding’, dat uitgaat van het behoud van de gerechtelijke procedure, is pas in juni 2005 ingediend. Tot dusver kreeg de politieke discussie rond de voorgenomen wetswijzigingen weinig inbreng vanuit de academische gemeenschap. Daarom organiseert de afdeling privaatrecht van de Vrije Universiteit in samenwerking met het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies (ACK) en de VU Law Academie (VULA) op 29 augustus 2005 de studiedag ‘Herziening van het echtscheidingsrecht’. Het doel is om aan de vooravond van de behandeling van beide wetsvoorstellen een wetenschappelijke bijdrage aan de discussie te leveren. De opzet van de studiemiddag houdt in dat eerst de initiatiefnemers van beide wetsvoorstellen de gelegenheid zal worden geboden om hun voorstellen toe te lichten. Vervolgens zal een keur aan vooraanstaande deskundigen op het terrein van het echtscheidings- en echtscheidingsprocesrecht, mediation, de rechten van het kind, het internationaal privaatrecht en het buitenlands recht aan het woord komen om een wetenschappelijke reflectie op de voorgestelde veranderingen te presenteren.