Studiemiddag

JustitiŽle Jeugdinrichtingen: tussen droom en daad

Een interdisciplinaire studiemiddag over regelgeving, doelstellingen, verblijf en behandeling in justitiŽle jeugdinrichtingen

27 april 2005

 

 

Algemene info

Programma

Presentaties

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding

Sinds 1 september 2001 wordt het verblijf van jongeren in justitiŽle jeugdinrichtingen in grote mate beheerst door de Beginselenwet justitiŽle jeugdinrichtingen (Bjj); een omvangrijk juridisch kader, waarin de rechtspositie van de individuele jeugdige en de organisatie van de inrichting centraal staan. Uit de door het ACK in opdracht van het ministerie van Justitie uitgevoerde evaluatie van de Bjj is naar voren gekomen dat er een spanningsveld bestaat tussen de wenselijkheid van duidelijke regels enerzijds en de behoefte aan voldoende ruimte voor passend pedagogisch optreden anderzijds. Dit is een belangrijk probleem voor de dagelijkse praktijk dat nadere aandacht verdient.

Hoe verhouden de doelstellingen van het verblijf in de inrichting, te weten handhaving van het karakter van de straf of maatregel, opvoeding, resocialisatie en behandeling, zich tot de rechtspositie van de jeugdige en de organisatie van de inrichting? Is de rechtspositie van de jeugdige voldoende gewaarborgd? En is de inrichting van de inrichting goed geregeld?

De (beperkt of normaal beveiligde) jeugdinrichtingen werken met verschillende (behandel)methoden die of uitgaan van een individuele of van een groepsgerichte benadering. Kan er binnen het huidige juridisch kader gewerkt c.q. behandeld worden in groepen en/of individueel op maat? Wat kun je als groepsleider of als stafmedewerker en wat heb je te bieden?

De (uitvoering van) resocialisatie en nazorg, hoewel van groot belang geacht, laat veel te wensen over. Hoe kan er beter gewerkt worden aan een goede terugkeer in de samenleving waarbij wordt voorkomen dat de jongere terugvalt in het oude patroon? En wat moet de rol van de jeugdinrichting, de Bureaus Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming hierbij zijn en wie is verantwoordelijk?

Kortom: Tussen droom en daad staat een aantal grote kwesties die dringend aandacht vragen.
 

ACK-publicatie:

Naar verwachting zal tijdens de studiemiddag de nieuwe ACK-publicatie ĎToegang tot de Beginselenwet justitiŽle jeugdinrichtingení van Ton Liefaard beschikbaar zijn (voor meer informatie: www.swpbook.com. Deze publicatie kan tegen gereduceerd tarief worden aangeschaft.