Symposium

Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling

17 januari 2005

 

 

Algemene info

Programma

Presentaties

 

Routebeschrijving

 

 

 

 

 

 

PDF-bestanden zijn alleen te lezen met Acrobat Reader. U kunt het programma hieronder gratis downloaden.

 

Ismaïl is een jongen van 15 jaar. Hij wordt verdacht van het beroven van bejaarden. Het is niet de eerste keer dat hij daarvoor is gearresteerd. Wanneer hij over zijn delicten spreekt, dan maakt hij niet de indruk betrokken te zijn bij de slachtoffers. Zonder gevoelens van schaamte of schuld kijkt hij op zijn gedrag terug.

 

De media berichten regelmatig over jongeren zoals Ismaïl. Ook in de politiek wordt veel aandacht besteed aan het zogenaamde ‘verval van normen en waarden’ dat zich met name onder jeugdige delinquenten zou voltrekken. Psychologen en pedagogen belast met het uitvoeren van persoonlijkheidsonderzoeken bij jeugdige verdachten spreken in zulke gevallen over een ‘gebrekkig ontwikkeld geweten’. Het blijkt dat veel jongeren die zij zien, aan een gewetenstekort lijden. Op basis hiervan zou je denken dat a) het duidelijk is wat een gebrekkige gewetens­ontwikkeling precies is en b) in de behandelingscentra waar deze jongeren terechtkomen getracht wordt de gewetensontwikkeling te stimuleren. Van zowel a) als b) is echter geen sprake. Gewetenstekorten zijn nauwelijks onderwerp van onderzoek in de contemporaine (ontwikkelings)­psychologie of psychiatrie en de behandeling van antisociaal gedrag richt zich met name op het versterken van sociale competenties.

Op dit symposium zullen daarom de volgende vragen centraal staan. Wat voor soort aandoening is een gebrekkige gewetensontwikkeling? Wat wordt in de diagnose onder een gebrekkige gewetensontwikkeling verstaan? Gaat het om één type gebrek of van elkaar te onderscheiden tekortkomingen? Hoe is het feit dat van zoveel jongeren zoals Ismaïl wordt gezegd dat het hen ontbreekt aan een goed functionerend geweten, te rijmen met het gebrek aan aandacht voor het stimuleren van de gewetensontwikkeling in de justitiële jeugdinrichtingen? Dragen trainingen in sociale vaardigheden bij aan de ontwikkeling van de gewetens­functie? En is er eigenlijk in de behandeling wel iets mogelijk wat betreft het stimuleren van de gewetensontwikkeling?

 

Deze thematiek zal interdisciplinair benaderd worden. Het is de bedoeling zowel theorievorming over, als de diagnose en behandeling van een gebrekkig ontwikkeld geweten aan de orde te stellen. Dit symposium is interessant voor iedereen die in de praktijk van behandeling of diagnose van delinquente jongeren werkzaam is, dan wel in onderzoek naar de oorzaken van antisociaal gedrag.