Symposium

ADHD: the state of the art
Recente ontwikkelingen en vooruitzichten in onderzoek en behandeling

op  7 december 2004

 

 

 

Inleiding

Programma

Sprekers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 7 december 2004 organiseert het ACK (Amsterdams Centrum voor Kinderstudies) van de Vrije Universiteit te Amsterdam een symposium over ADHD. Op deze dag zal een keur aan experts uit Nederland en Vlaanderen de recente ontwikkelingen bespreken in het wetenschappelijk onderzoek en in de praktijk van zorgverlening. Het symposium richt zich op eenieder die in de praktijk, in het wetenschappelijk onderzoek of in het leven van alledag betrokken is bij deze thematiek.
Op deze dag zal de jaarlijkse Oliver Twistlezing van het ACK worden uitgesproken door prof.dr. Joe Sergeant, internationaal bekend onderzoeker op het gebied van ADHD en verbonden aan de afdeling Klinische Neuropsychologie van de Vrije Universiteit. Deze lezing zal een synthese zijn van de recente ontwikkelingen en een blik vooruit naar gewenste ontwikkelingen.
 

Plaats: Aula, Hoofdgebouw Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam

Tijdstip: 9.30 - 17.00 uur

 

Voor informatie en aanmelding kan men zich wenden tot PAOG cursus- en congresorganisatie van het VU medisch centrum, tel.: 020-4448444, fax: 020-4448445, e-mail: paog@vumc.nl en www.paog.info.