Publicaties

 Het ACK brengt in samenwerking met Uitgeverij SWP drie reeksen publicaties uit:

     

Deze boekenserie heeft als doel het verspreiden van kennis over (stoornissen in) opvoeding en ontwikkeling en meer in het bijzonder over de verhouding tussen belangen, rechten en plichten van kinderen, ouders en samenleving. In deze reeks worden deze vraagstukken vanuit theoretisch, praktisch en/of beleidsmatig perspectief op interdisciplinaire wijze belicht.

 

In de rubriek Pedagogisch Nieuws van het tijdschrift Pedagogiek in Praktijk bespreken medewerkers van het ACK belangrijke en actuele ontwikkelingen op het gebied van praktijk en wetenschap aangaande gezin, school of instelling.

   

In deze IVRK-reeks wordt verslag gedaan van de wijze waarop het internationale, bijna-universele Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) doorwerkt in de Nederlandse rechtsorde en weerklank vindt in de rechtspraak.

 

 

     

Verschenen titels ACK reeks

 

Code en Karakter. Beroepsethiek in onderwijs, jeugdzorg en recht
 

2009

door Jos Kole & Doret de Ruyter

Prijs: € 27,50

 


 

Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling

2006

door Leonie le Sage, Hedy Stegge & Jan Steutel

Prijs:  € 22,50

 

 Samenvatting    

Herziening van het echtscheidingsrecht.

2006

door M.V. Antokolskaia (Red.)
Prijs: € 33,50

 

 Samenvatting

Gehechtheidsstrategieën van zeer problematische jongeren.

2005

door Schuengel, C., Venmans, J.A.M.A., Van IJzendoorn, M.H. & Zegers, M.A.M.
Prijs: € 24,90

 

 Samenvatting     

Kindermishandeling: de politiek een zorg.

2005

door Herman Baartman, Ruud Bullens & Jan Wilems (Red.)

Prijs: € 34,50

 

 Samenvatting     

Toegang tot de Beginselen-wet justitiële jeugdinrichtingen

2005

door Ton Liefaard

Prijs: 26,50

 

 Samenvatting

De gebrekkige gewetens-ontwikkeling in het jeugd-strafrecht.

2005

door Leonie le Sage

Prijs: € 17,-

 

 Samenvatting

Analytisch filosoferen over opvoeding en onderwijs.

2004

Liber Amicorum voor Ben Spiecker
door
Leendert F. Groenendijk & Jan W. Steutel (Red.)
Prijs: € 22,50

 

 Samenvatting     

Van je familie moet je het hebben.

2004

door H.E.M. Baartman & M.R. Bruning (Red.)

Dit boek bevat in artikelvorm de lezingen van het gelijknamige ACK-symposium van februari 2003.

Prijs: € 22,50

 

 Samenvatting

Kijk op emoties.

 

2003

door M. Meerum-Terwogt en H.J. Schulze (Red.)

Prijs: € 27,50

 

 Samenvatting     Inhoud

Gehechtheid en kinderbescherming.

2002

door C. Schuengel, W. Slot & R. Bullens (Red.)

Prijs: € 13,80

 

 Samenvatting     Inhoud

 

Verschenen titels IVRK-reeks

Rechten van het kind in (inter)nationaal perspectief.

 

2005

ACK congresbundel

door Mariëlle Bruning & Geeske Ruitenberg (Red.)

Prijs: € 27,50

 

 Samenvatting

Het Internationaal Kinderrechtenverdrag in de Nederlandse rechtspraak.

2003

door G.C.A.M. Ruitenberg

Prijs € 34,-

 

 Samenvatting

Redactie ACK-reeks:

 

prof.dr. M. Antokolskaia (Familie- en Jeugdrecht)

prof.dr. Th. Doreleijers (kinder- en jeugdpsychiatrie)

dr. T.A.M. Graas (directeur ACK)

prof.dr. J.M. Koot (ontwikkelingspsychologie en -psychopathologie)

dr. J. Oosterlaan (klinische neuropsychologie)

prof.dr. C. Schuengel (orthopedagogiek)

Redactie IVRK-reeks: prof.mr. J.C.M. Willems (Rechten van de mens)

Redactie PiP: mevr.dr. T.A.M. Graas

- Brochure Gehechtheid aan pleegouders

 

© Copyright ACK, gewijzigd op 16 december 2009
 Designed by
Regina