Herziening van het echtscheidingsrecht
Administratieve echtscheiding, mediation, voortgezet ouderschap
 
Prof.Mr. M.V. Antokolskaia (red.)
ISBN: 9066657391
304 pagina's
1e druk, 2006

 
 

De herziening van het echtscheidingsrecht staat weer hoog op de politieke agenda. De belangrijkste agendapunten van de beoogde veranderingen zijn: het al of niet introduceren van de administratieve echtscheiding; het oplossen van het probleem ontstaande door de forse toename van de flitsscheidingen; en het versterken van de positie van niet verzorgende ouder na de scheiding, en het bevorderen van mediation in de echtscheidingsprocedure. Om aan de politieke discussie rond herziening van het echtscheidingsrecht een wetenschappelijke bijdrage te leveren werd op de Vrije Universiteit op 29 augustus 2005 de studiedag ‘Herziening van het echtscheidingsrecht’ georganiseerd. De bundel bevat de bijdragen van de hand van een keur aan vooraanstaande deskundigen in het echtscheidings- en echtscheidingsprocesrecht, mediation, en het internationaal privaatrecht. De volgende onderwerpen komen in deze verzameling aan de orde: de pro- en contra’s van de invoering van de administratieve scheiding; het nieuwe echtscheidingsprocesrecht; de rol van de mediation; de vormgeving van het voortgezet ouderschap; de internationaal privaatrechtelijke implicaties van de administratieve echtscheiding; en ten slotte twee buitenlandse voorbeelden, die voor Nederland bijzonder leerzaam zijn. Het boek is gericht tot de deskundigen op het terrein van het personen- en familierecht: wetenschappelijke medewerkers, advocaten, notarissen, scheidingsbemiddelaars en bredere publiek.