Toegang tot de Beginselenwet justitiŽle jeugdinrichtingen

 
Ton Liefaard
ISBN: 90 6665 681 6
192 pagina's
1e druk 2005

 
 

De Beginselenwet justitiŽle jeugdinrichtingen (Bjj) is op 1 september 2001 in werking getreden. In deze wet staat het verblijf van de jeugdige in de justitiŽle jeugdinrichting centraal. De Bjj regelt vele aspecten van het vrijheidsbenemende verblijf in de jeugdinrichting, zoals de rechtspositie van de jeugdige, de doelstellingen van het verblijf en tal van organisatorische aspecten. Kortom: sinds 1 september 2001 beheerst de Bjj een zeer groot gedeelte van de justitiŽle jeugdinrichtingen en het verblijf van jeugdigen aldaar.

Deze uitgave is bedoeld om directie en personeel van de jeugdinrichtingen, Commissies van Toezicht, kinderrechters, Bureaus Jeugdzorg, reclassering, Raad voor de Kinderbescherming, Openbaar Ministerie, advocatuur, ministerie van Justitie en Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming te informeren over de inhoud van de Bjj en zo de toegankelijkheid van de weten regelgeving te vergroten. Ton Liefaard beschrijft en analyseert de wet- en regelgeving en de jurisprudentie, en rangschikt ze naar onderwerp, waardoor dit boek kan bijdragen aan de bekendheid met de inhoud en de werking van de Bjj, aan de kwaliteit van het werk in en om de justitiŽle jeugdinrichtingen en aan de (rechts)positie van de jeugdigen aldaar.

Mr. Ton Liefaard studeerde af aan de Vrije Universiteit Amsterdam in Nederlands recht (2001). Daarna werkte hij als senior-gerechtssecretaris bij de strafsector van het Gerechtshof Amsterdam. Momenteel is hij als docent en onderzoeker verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en het ACK van de VU. Hij verricht promotieonderzoek naar de vrijheidsbeneming van jeugdigen in Nederland en is in dit verband betrokken geweest bij de evaluatie van de Bjj.

Het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies (ACK) organiseerde op 27 april ī05 een studiemiddag met als titel JustitiŽle Jeugdinrichtingen: tussen droom en daad waar dit boek werd gepresenteerd.
Meer informatie is te vinden onder Symposia.
 
Prijs: Ä 26.50
Bestel aantal: