Van je familie moet je het hebben
Nieuwe perspectieven in de jeugdzorg en het jeugdstrafrecht
 
Herman Baartman en MariŽlle Bruning (redactie)
ISBN: 9066656158
176 pagina's
1e druk

 
 

De jeugdzorg en het jeugdstrafrecht zijn de laatste jaren sterk in beweging. Dit hangt samen met een herbezinning op de verhouding tussen de competentie en de verantwoordelijkheid van ouders en jeugdigen, en professionals. Meer en meer wordt erkend dat de eigen competentie en verantwoordelijkheid van ouder en jeugdige te weinig onderkend wordt. Gevolg daarvan is dat hulp aan ouders en kinderen, bescherming van kinderen en de reactie op delicten die jeugdigen plegen vooral een zaak is tussen de instanties en functionarissen. Anderen, die zich bij ouder en kind betrokken voelen of door een delict getroffen zijn, hebben dan veelal het nakijken.

Van je familie moet je het hebben laat zien hoe belangrijk het is dat principes, die aan de basis liggen van de zorg voor ouders en kinderen, op zijn tijd kritisch onderzocht worden. In dit boek gebeurt dat. Twee relatief nieuwe perspectieven worden gepresenteerd: de Eigen Kracht Conferenties in de jeugdzorg en de Echt Recht Conferenties in het jeugdstrafrecht. Beide hebben gemeen dat ze een nieuwe kijk geven op de eigen verantwoordelijkheid van direct betrokkenen en willen daar op een nieuwe wijze recht aan doen. Dit boek belicht deze nieuwe kijk en de ervaringen met een vernieuwende manier van werken op kritische wijze.

Het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies (ACK) aan de Vrije Universiteit wil met deze uitgave bijdragen aan de samenspraak van praktijk en wetenschap, en vooral ook aan de samenspraak binnen de praktijk zelf. Nieuwe visies en nieuwe methoden zijn immers als het goed is spraakmakend.

De redacteuren van deze bundel, Herman Baartman en MariŽlle Bruning, vormden samen de directie van het ACK.

 
Prijs: Ä 22.50
Bestel aantal: