Kindermishandeling: de politiek een zorg

 
Herman Baartman, Ruud Bullens & Jan Willems (Redactie)
ISBN: 90 6665 553 4
320 pagina's
1e druk, 2005

 
 

Kindermishandeling tast het leven van een kind in zijn grondvesten aan en laat doorgaans een leven lang sporen na. Kindermishandeling tast ook het hart van de samenleving aan. Kinderen zijn dat hart. Kindermishandeling gaat de samenleving als geheel aan en hoort daarmee een zorg te zijn voor de politiek. Zowel ouders als de overheid dragen verantwoordelijkheid voor de zorg voor een goed bestaan van kinderen. Ouders, maar ook de overheid hebben de plicht om alles te doen wat in hun vermogen ligt om kindermishandeling te voorkomen. De overheid heeft een bijzondere plicht voor tijdige en behoorlijke steun als het in het gezin misgaat. Het besef dat de politiek - met zowel het oog op de rechten van het kind als op het belang van de samenleving - actief bemoeienis hoort te hebben met het grootbrengen van kinderen, draagt een bepaald spanningsveld in zich: dat tussen autonomie van ouders enerzijds en bemoeienissen van buitenaf anderzijds. Dit spanningsveld komt met name tot uitdrukking in de vraag of er wel of niet (direct) moet worden geļntervenieerd. Moet er wel of niet worden afgewacht? Kindermishandeling is niet alleen een blijk van de broosheid van gezinnen, zij brengt ook de zwakke plekken in de jeugd(gezondheids)zorg aan het licht. Een overheid die werkelijk zorg heeft voor het wel en wee van kinderen, doet er alles aan om te zorgen dat de jeugd(gezondheids)zorg op orde is. Soms wordt op tragische wijze duidelijk dat dit niet het geval is.

Kindermishandeling: de politiek een zorg laat zien wat de politieke implicaties zijn van kindermishandeling. Wat is kindermishandeling? Wat kost het de samenleving? Wat zijn de uitgangspunten voor de zorg van de overheid voor belangen van kinderen? Deugen die uitgangspunten? Doet de politiek wat ze moet doen? Hoe kan het beter? Hoe gaat de jeugd(gezondheids)zorg om met belangen van ouders en belangen van kinderen? Wiens belang staat voorop?

Herman Baartman is emeritus hoogleraar Preventie en Hulpverlening inzake Kindermishandeling (VU); Ruud Bullens is bijzonder hoogleraar Forensische Kinder- en Jeugdpsychologie (VU); Jan Willems is bijzonder hoogleraar in de Rechten van het kind (VU).

Op 31 mei '05 organiseerde het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies een symposium onder de gelijknamige titel. Kijk voor meer informatie op deze site onder Symposia.


 
Prijs: € 34.50
Bestel aantal: