Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Binnen de faculteit der Rechtsgeleerdheid wordt het ACK-onderzoek verzorgd door de afdelingen privaatrecht (sectie familie- en jeugdrecht), strafrecht en criminologie (zwaartepunt Maatschappelijke Veiligheid) en staatsrecht (onderdeel Migratierecht en Mensenrechten).

Het onderzoek van de afdeling privaatrecht maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Burgerlijk Recht: uitbouw, verdieping en internationalisering. Er wordt bijvoorbeeld onderzoek verricht op het gebied van kinderbescherming en jeugdzorg, (echt)scheiding, jeugdcriminaliteit en jeugdstrafrecht, kinderontvoering, rechten van jeugdigen, bescherming van meerderjarige wilsonbekwamen, minderjarige asielzoekers en gezinshereniging.

Procesevaluatie Beginselenwet JustitiŽle Jeugdinrichtingen:

Looptijd:               begin 2003-december 2003
Opdrachtgever:    Min. van Justitie/WODC
Contactpersoon:   dr. mr. M.R. Bruning
Vraagstelling:         

Hoe is de implementatie van de Beginselenwet JustitiŽle Jeugdinrichtingen verlopen en hoe werkt deze wet in de praktijk, zijn met deze wet de belangen van jeugdigen die verblijven in justitiŽle jeugdinrichtingen voldoende gewaarborgd?

 

Eindrapport

Evaluatie Beginselenwet justitiŽle jeugdinrichtingen
door dr. mr. M.R. Bruning, mr. T. Liefaard, mr. L.M.Z. Volf
Dit rapport bevat het evaluatieonderzoek van de Beginselenwet justitiŽle jeugdinrichtingen,  dat door het ACK in opdracht van het ministerie van Justitie / WODC is uitgevoerd. De supervisie van dit onderzoek was in handen van prof. mr. J.E. Doek en prof. dr. R.A.R. Bullens.

 

Volledig versie

Nederlandse samenvatting

English summary