Faculteit der Psychologie en Pedagogiek

 

Binnen de faculteit der Psychologie en Pedagogiek wordt het ACK-onderzoek verzorgd door de afdelingen ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek, theoretische en historische pedagogiek en klinische neuropsychologie. Daarin wordt nauw samengewerkt met De Bascule (www.debascule.com).

Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen de volgende programma’s: