Onderzoek

 

 

Het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies (ACK) is een interfacultair onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met interdisciplinair onderzoek naar kinderen, ouders en samenleving. Verschillende medewerkers van de faculteiten Pedagogiek en Psychologie, Rechtsgeleerdheid en Geneeskunde werken samen bij wetenschappelijk onderzoek waarin de belangen, rechten en plichten van ouders, kinderen en samenleving in het geding zijn. Binnen het ACK bestaat bijvoorbeeld ruime expertise op het gebied van emotionele ontwikkeling, morele opvoeding, veiligheid, geweld en kinderbescherming. Naast het lopende universitaire onderzoek (deels promotieonderzoek) verzorgt het ACK ook contractonderzoek.

     

 

Binnen het ACK wordt op verschillende terreinen (deels interdisciplinair) onderzoek verricht door de ACK-leden van de faculteiten Psychologie en Pedagogiek, Rechtsgeleerdheid en Geneeskunde. Voor een overzicht van het lopende onderzoek en de aandachtsgebieden van onderzoek van de ACK-leden kunt u de deelnemerslijst raadplegen.

 

 

Binnen het ACK wordt op verschillende terreinen contract-onderzoek verricht.

Vanuit de faculteit der Rechtsgeleerdheid is bijvoorbeeld contractonderzoek verricht voor het Ministerie van Justitie/WODC en voor de Raad voor de Kinder-bescherming.

 

 

 

Het ACK heeft zijn onderzoeksprojecten ondergebracht in een aantal onderzoeksprogramma’s per faculteit. Daarnaast zal onderzoek worden verricht in één van de interdisciplinaire onderzoeksthema’s op universiteitsniveau van de Vrije Universiteit, het zogenoemde VU-Ster onderzoek.

 

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Psychologie en Pedagogiek

Faculteit der Geneeskunde

 

 

 

 

 

     

 

 

© Copyright ACK, gewijzigd op 09 augustus 2006

Designed by Regina