Faculteit Geneeskunde / VUmc / De Bascule

 

 

 Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie:

 

Mw. dr. C. van de Beek (Cornelieke) 

Post-doc onderzoeker

VUmc, Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie

p/a De Bascule, Postbus 303, 1115 ZG Duivendrecht / Biesbosch 67, 1115 HG Duivendrecht

Tel.nr.: 020-8901557 / 8901545

E-mail: c.vandebeek@debascule.com

Onderzoek/aandachtsgebied:

Prenatale invloed van geslachtshormonen op seksespecifiek gedrag, zelf-controle en externaliserend gedrag bij kleuters. neuro- en biopsychologie van de vroege (normale en psychopathologische) ontwikkeling.

Financiering:

1e en 3e geldstroom.

Publicaties:

Cohen-Bendahan, C.C.C., Beek, C. van de & Berenbaum, S.A. (2005). Prenatal sex hormone effects on child and adult sex-typed behavior: Methods and findings. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 29, 353-384.

Beek, C. van de, Thijssen, J.H.H., Cohen-Kettenis, P.T., Goozen, H.M. van & Buitelaar, J.K. (2004). Relationships between sex hormones assessed in amniotic fluid, and maternal and umbilical cord blood: What is the best source of information to investigate the effects of fetal hormonal exposure? Hormones and Behavior, 46, 663-669.

 

Naar boven


 

Dr. F. Boer (Frits) 

Kinder- en jeugdpsychiater

Hoofd polikliniek en eerste geneeskundige De Bascule Duivendrecht en

beleidsprofessional sector ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie, Mentrum Amsterdam

De Bascule, Postbus 303, 1115 ZG Duivendrecht / Biesbosch 67, 1115 HG Duivendrecht

Tel.nr.: 020-8901545 / 8901900

E-mail:  f.boer@amc.uva.nl

Onderzoek/aandachtsgebied:

- gezinsrelaties (in het bijzonder siblingrelaties)

- angststoornissen

- slaapstoornissen

Publicaties:

Boer F. & Lindhout I. (2001). Family and genetic influences: Is anxiety in the family? In: W.K. Silverman & Ph.D.A. Treffers (Eds). Anxiety disorders in children and adolescents: Research, assessment and intervention. Cambridge: Cambridge University Press

Boer F., Markus M.T., Maingay R., Lindhout I.E., Borst S.R. &  Hoogendijk Th. (2002). Negative life events of anxiety disordered children: bad fortune, vulnerability, or reporter bias? Child Psychiatry and Human development, 32, 187-199.

 

Naar boven


 

Dr. R.E. Breuk (René)

Kinder- en jeugdpsychiater

De Bascule, Afdeling Derde Oever

Valeriusplein 18, 1096 AH Amsterdam

Tel.nr.: 020-4713963

E-mail: r.breuk@debascule.com

Onderzoek/aandachtsgebied:

Evaluatie van een forensisch psychiatrisch dagbehandelingcentrum voor jeugdige delinquenten.

Dit onderzoek betreft de evaluatie van een  multimodaal dagbehandelingprogramma voor jeugdige delinquenten met psychiatrische stoornissen en hun ouders: een goed gestructureerd dagprogramma waarbij de adolescent sociale vaardigheden leert, inclusief een cognitieve training om boosheid tegen te gaan. De behandeling van het gezin  wordt gedaan met een gezins-behandelins-protocol gebaseerd op Functional Family Therapy (Alexander & Parsons,1982).

Financiering:

De Bascule/PI-VU

Publicaties:

Breuk, R. & Bosch, J.D.(2002): ADHD en oppositioneel gedrag in gezinnen: functionele gezinstherapie als aanvulling op oudercursussen. Directieve Therapie, 22, 64-76

Breuk, R.E., Sexton, T.L., Dam, A. van, Doreleijers, Th.A.H. & Slot, N.W. Functional Family Therapy: The implementation and cultural adjustment of a family therapy programm in a psychiatric day treatment center for juvenile delinquents in the Netherlands (Submitted)

 

Naar boven


 

Drs. J. Das

Promovenda psychologie

JJI Jongerenhuis Harreveld

Kerkstraat 51, 7135 JJ Harreveld

Tel.nr.: 0544-394444

E-mail: j.das@harreveld.dji.minjus.nl

Onderzoek/aandachtsgebied:

Psychopathie en behandelingeffecten bij adolescenten in een instituut voor jeugdige delinquenten.

In dit onderzoek worden de psychometrische eigenschappen bepaald van de Nederlandse versie van de Psychopathy Checklist: Youth Version bij vrouwelijke en mannelijke adolescenten in een instituut voor jeugdige delinquenten. Dit onderzoek wil inzicht geven in de inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid, en de validiteit van de PCL: YV. Tenslotte zal de relatie tussen de PCL: YV score en de behandelingeffectiviteit onderzocht worden.

Financiering::

Justitie

Publicaties:

Das, J., Ruiter, C. de, Heteren, M. van, & Doreleiers, Th. (2004). Psychopathie bij kinderen en jeugdigen: stand van zaken en diagnostische instrumenten. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 29, 30-43.

 

Naar boven


 

Mw. drs. L. van Domburgh (Lieke)

Promovenda psychologie

VUmc, Afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie

De Bascule Postbus 303, 1115 ZG Duivendrecht / Biesbosch 67, 1115 HG Duivendrecht

Tel.nr.: 020-8901583 / 545

E-mail: lieke.vandomburgh@wanadoo.nl

Onderzoek/aandachtsgebied:

Ontwikkeling van jeugdigen die voor het 12e levensjaar met de politie in aanraking komen wegens normoverschrijdend gedrag.

Financiering:

3e geldstroom: WODC; Stadsregio Rotterdam

Publicaties:

Domburgh, L. van, Ruiter, C. de & Doreleijers, Th.A.H. (in press). De rol van dynamische risicofactoren bij recidive van jeugdige delinquenten: een internationaal literatuuronderzoek. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische kinderpsychologie.

Domburgh, L. van, Ruiter, C, de, Doreleijers, Th.A.H. & Vreugdenhil, C. (2002). De ontwikkeling van jongens na verblijf in een justitiële inrichting met een PIJ-maatregel of een detentiestraf. De mogelijkheden van follow-up onderzoek. Den Haag: WODC.

 

Naar boven


 

Prof. dr. Th.A.H. Doreleijers (Theo)

Hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie

VUmc, Afdeling psychiatrie

De Bascule, Postbus 303, 1115 ZG Duivendrecht / Biesbosch 67, 1115 HG Duivendrecht

Tel.nr.: 020-8901545

E-mail: t.doreleijers@debascule.com

Onderzoek/aandachtsgebied:

Gedragsstoornissen bij kinderen en jeugdigen; forensische jeugdpsychiatrie: epidemiologie, etiologie, screening en diagnostiek (protocollisering, kwaliteitsverbetering), behandeling en risicotaxatie.

Financiering:

1e  en 3e geldstroom.

Publicaties:

 Doreleijers Th.A.H., Moser F., Thijs P., Engeland H. van Beyaert F.H.L. (2000). Forensic assesment of juvenile delinquents: prevalence of psychopathology and  decision-making at court in the Netherlands. Journal of Adolescence 23. / ..

Doreleijers Th.A.H. & Spaander M. (2001). The Development and Implementation of the BARO: A New Device to Detect Psychopathology in Minors with First Police Contacts. In: R.R. Corrado, R. Roesch, S.D. Hart & J. K. Gierowski. Multi-Problem Violent Youth. A Foundation for Comparative Research on Needs, Interventions and Outcomes. Washington DC: IOS Press.

 

Naar boven


 

Mw. drs. S. Hamerlynck (Sannie)

Arts-promovenda

VUmc, Afdeling psychiatrie

De Bascule, Postbus 303, 1115 ZG Duivendrecht / Biesbosch 67, 1115 HG Duivendrecht

Tel.nr.: 020-8901583

E-mail: s.hamerlynck@debascule.com

Onderzoek/aandachtsgebied:

Onderzoek naar psychiatrische en neurobiologische kenmerken van meisjes met geweldsdelinquent gedrag.

Financiering:

3e geldstroom.

 

Naar boven


 

Mw. drs. L.A. ‘t Hart-Kerkhoffs (Lisette)

Arts-promovenda

VUmc, Afdeling psychiatrie

De Bascule, Postbus 303, 1115 ZG Duivendrecht / Biesbosch 67, 1115 HG Duivendrecht

Tel.nr.: 020-8901545

E-mail: l.'thart@debascule.com

Onderzoek/aandachtsgebied:

Jeugdige zedendelinquenten; psychopathologie en de predictieve waarde van risicofactoren voor recidive.

Financiering:

In aanvraag

Onderzoeksschool:

EMGO/ACK

 

Naar boven


 

Mw. drs. A.A. Krabbendam (Anne)

Kinder- en Jeugdpsychiater, onderzoeker

VUmc, Afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie

p/a De Bascule,  Postbus 303, 1115 ZG Duivendrecht / Biesbosch 67, 1115 HG Duivendrecht

Tel.nr.: 020-8901900

E-mail: a.krabbendam@debascule.com

Onderzoek/aandachtsgebied:

Longitudinaal onderzoek naar het beloop van psychiatrische stoornissen, gedragsproblemen en het functioneren van meisjes die in een jeugdgevangenis hebben gezeten. Er is weinig bekend over meisjes in jeugdgevangenissen en onderzoek naar het functioneren in de loop van de tijd is zeer spaarzaam en in Nederland nog niet verricht. Dit onderzoek tracht dit in kaart te brengen en hopelijk zal het mogelijk zijn om suggesties aan te dragen voor verbetering van de zorg voor deze meisjes, tijdens en na de opname in een jeugdgevangenis.

Financiering:

Stichting Koningsheide financiert deels het onderzoek. Andere (deel)subsidies zijn aangevraagd, onder andere bij ZonMW.

Publicaties:

Doreleijers Th, Velden M ten, Krabbendam A. (2001). Wetenschappelijk onderzoek in de forensische jeugdpsychiatrie en andere forensische gedragswetenschappen in Nederland: de stand van zaken. In: H. van Leeuwen H, W. Slot & M. Uijtenwijk (red.) antisociaal gedrag bij jeugdigen, determinanten en interventies.

Onderzoeksschool:

EMGO

 

Naar boven


 

Mw. dr. L.M.C. Nauta-Jansen (Lucres)

senior onderzoeker

VUmc, Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie

p/a De Bascule, Postbus 303, 1115 ZG Duivendrecht / Biesbosch 67, 1115 HG Duivendrecht

Tel.nr.: 020-8901557 / 545

E-mail: l.nauta@debascule.com

Onderzoek/aandachtsgebied:

(Forensische) kinder- en jeugdpsychiatrie, met specifieke expertise op het gebied van biologische psychiatrie, stress.

Financiering:

Publicaties:

Popma, A., Jansen L.M.C., Vermeiren, R., Steiner, H., Raine, A., Van Goozen, S.H..M., Van Engeland, H. & Doreleijers, Th.A.H. (2006). Hypothalamus Pituitary Adrenal Axis and Autonomic Nervous System Activity During Stress in Delinquents and Controls Psychoneuroendocrinology (in press).

 Popma, A., Vermeiren, R., Geluk, C., Rinne, T., Van den Brink, W., Knol, D.L., Jansen, L.M.C., Van Engeland, H. & Doreleijers, Th.A.H. (2006). Cortisol Moderates the Relationship Between Testosterone and Aggression in Delinquent Male Adolescents. Biological Psychiatry (in press).

 Jansen, L.M.C., Gispen-de Wied, C.C., Wiegant, V.M., Westenberg, H.G.M., Lahuis, B.E. & Van Engeland, H. (2006). Autonomic and neuroendocrine responses to a psychosocial stressor in adults with Autistic Spectrum Disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders (in press).

 Zonnevylle-Bender, M.J., Goozen, S.H. van, Cohen-Kettenis, P.T., Jansen, L.M.C., Elburg A. van & Engeland, H. (2005). Adolescent anorexia nervosa patients have a discrepancy between neurophysiological responses and self-reported emotional arousal to psychosocial stress. Psychiatry Res. 15, 135 (1):45-52.

Onderzoeksschool:

EMGO

 

Naar boven


 

Mw.drs. C. Paalman (Carmen)

junior onderzoeker

VUmc, Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie

p/a De Bascule, Postbus 303, 1115 ZG Duivendrecht / Biesbosch 67, 1115 HG Duivendrecht

Tel.nr.: 020-8901370

E-mail: c.paalman@debascule.com

Onderzoek/aandachtsgebied:

Onderzoek onder Marokkaanse jongens in Amsterdam die vóór hun twaalfde jaar met de politie in aanraking komen. We vragen ondermeer naar psychopathologie, opvoeding, kindfactoren, schoolfunctioneren en acculturatie. Dit zal resulteren in een promotietraject waarbij we een evidence based study gaan doen naar een ouderinterventie (PMT-O).

Financiering:

Publicaties:

Onderzoeksschool:

 

Naar boven


 

Dr. A. Popma (Arne)

Arts-promovendus

VUmc, Afdeling psychiatrie

p/a De Bascule,  Postbus 303, 1115 ZG Duivendrecht / Biesbosch 67, 1115 HG Duivendrecht

Tel.nr.: 020-8901584

E-mail: apopma@hotmail.com

Onderzoek/aandachtsgebied:

Onderzoek naar neurobiologische factoren bij agressief en antisociaal gedrag.

Literatuur laat zien dat neurobiologische factoren een belangrijke rol spelen bij agressie en antisociaal gedrag van jonge kinderen. Het meeste onderzoek is uitgevoerd bij volwassen gevangenen en klinische steekproeven van kinderen met gedragsproblemen. Dit project richt zich op een gemiddelde risicogroep van prepuberale jongens die in aanraking komen met de politie. Hartslag, huidgeleiding en cortisol niveau worden gemeten tijdens een conditie van rust en bij een reactie op stress.

Financiering:

1e en 3de geldstroom (Hersenstiching)

Publicaties:

Matser, D. & Doreleijers, Th.A.H. (2000). Antisociaal en agressief gedrag: een literatuuroverzicht van neurobiologisch onderzoek. Justitiële Verkenningen 3. Biologische factoren van agressief gedrag. Den Haag/Deventer: Ministerie van Justitie/Gouda Quint.

Onderzoeksschool:

Neurowetenschappen/ACK

 

Naar boven


 

Dr. R. Vermeiren (Robert)

Kinder-en jeugdpsychiater

VUmc, Afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie en

hoofd afdeling Forensische Adolescentenpsychiatrie Universitair Centrum Kinder- en jeugdpsychiatrie te Antwerpen.

De bascule, Postbus 303, 1115 ZG Duivendrecht / Biesbosch 67, 1115 HG Duivendrecht

Tel.nr.: 020-8901545

E-mail: rvermeiren@europemail.com / robert@vermeiren.name

Onderzoek/ aandachtsgebied:

Antisociaal en agressief gedrag bij jeugdigen.

Publicaties:

Vermeiren, R., De Clippele A., Schwab-Stone M., Ruchkin V. & Deboutte D. (2002). Neuropsychological characteristics of three subgroups of Flemish delinquent adolescents. In: Neuropsychology 16:49-55

Vermeiren, R., Schwab-Stone M., Ruchkin V., De Clippele A. & Deboutte D. (2002). Predicting recidivism in delinquent adolescents from psychological and psychiatric assessment. Comp Psychiatry 43:142-9

 

Naar boven


 

Mw. drs. A.L.C. de Vries (Annelou)

Kinder- en jeugdpsychiater

VUmc, Afdeling Kindergeneeskunde

De Boelelaan 1117, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam

Tel.nr.: 020-4440861

E-mail: alc.devries@vumc.nl

Onderzoek/aandachtsgebied:

Genderidentiteitsstoornissen en psychopathologie

Onderzoeksschool:

ICEN

 

Naar boven


 

Mr. drs. A. Ph. van Wijk (Anton)

Criminoloog/onderzoeker

Nederlands Politieacademie

Postbus 1201, 7301 BL Apeldoorn

Tel.nr.: 055-5397000

E-mail: aphvanwijk@chello.nl

Onderzoek/aandachtsgebied:

Jeugdige geweldsdelinquenten en jeugdige zedendelinquenten.

In dit onderzoek worden jeugdige plegers van gewelddelicten vergeleken met jeugdige plegers van seksuele delicten. Daarbij gaat het om vragen naar hun gedragspatronen, hun slachtoffers en om de vraag in hoeverre ze ‘specialist’ dan wel ‘generalist’ zijn.

Financiering:

Ministerie van Justitie/WODC

 

Naar boven


Afdeling Medische Psychologie:


 

Mw. prof. dr. P.T. Cohen-Kettenis (Peggy)

Hoogleraar Medische Psychologie

VUmc, Afdeling Medische Psychologie

Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam

Tel.: 020-4442550

E-mail: pt.cohen-kettenis@vumc.nl

Onderzoek/aandachtsgebied:

Psychoseksuele ontwikkeling; genderidentiteitsstoornissen

Financiering:

1e en 3e geldstroom

Publicaties:

Cohen-Bendahan, C.C.C., Buitelaar, J.K., Goozen, S.H.M. van & Cohen-Kettenis, P.T. (2004). Prenatal exposure to testosterone and functional cerebral lateralization: A study in same-sex and opposite-sex twin girls, Psychoneuroendocrinology, 29:911-6.

Smith, Y.L.S., Goozen, S.H.M. van, Kuiper, A.J. & Cohen-Kettenis, P.T. (2005). Outcomes and predictors of treatment for adolescent and adult transsexualsPsychological Medicine, 35 :89-99.

Cohen-Kettenis, P.T. (2005). Gender dysphoria and gender change in 46,XY persons with 5α-Reductase Deficiency and 17β­-Hydroxy-Steroid Dehydrogenase Deficiency. Archives of Sexual Behavior (in press).

Onderzoeksschool:

ICEN

 

Naar boven


 

Dr. J. Huisman (Jaap)

Universitair hoofdspecialist

Hoofd sectie patiëntenzorg kinderen, VUmc, Afdeling medische psychologie

Hoofd pedagogisch werk kinderkliniek

Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam

Tel.nr.: 020-4440861 (secr.) / 020-4440867

E-mail: drj.huisman@vumc.nl

Onderzoek/aandachtsgebied :

Medische psychologie op het gebied van kinderen en jeugdigen, kinderen met groei- en puberteitsstoornissen, kinderen met kanker.

Publicaties:

Delemarre-van de Waal, H.A. & Huisman, J. (2001). Puberteit en puberteitsstoornissen: biologische regulatie, psychologische ontwikkeling en behandeling. Tijdschrift Kindergeneeskunde, 69, 107-14.

Huisman, J. & Slijper, F.M.E. (2002). Psychologische kenmerken van meisjes met het syndroom van Turner. Tijdschrift Kindergeneeskunde, 70, 111-6.

Mérelle, M.E., Huisman, J., Alderden-van der Vecht, A., Taat, F. Bezemer, P.D., Griffioen, R.W., Brinkhorst, G. & Dankert-Roelse, J.E. (2003). Early versus late diagnosis: Psychological impact on parents of children with cystic fibrosis. Accepted for publication in Pediatrics.

Onderzoeksschool:

ICEN en OOVU

 

Naar boven


Drs. S. Schagen (Sebastian) & Mevr. drs. F. Wouters (Femke)

Promovendus

VUmc, Afdeling Kinderendocrinologie en medische psychologie

kamer: 1-Y-125, Polikliniek

Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam

Tel.nr.: 020-4441035

E-mail: s.schagen@vumc.nl

Onderzoek/aandachtsgebied :

Onderzoek naar de veiligheid van behandeling en de mogelijke etiologie van transseksualiteit bij kinderen en adolescenten. Wij kijken naar de ontwikkeling van de hersenen, zowel structureel als functioneel en naar verschillende metabole en endocriene aspecten.

 

Naar boven


 

 

 

 

Mw.drs. M.S.C. Wallien (Madeleine)

Psycholoog onderzoeker

VUmc, Afdeling Medische Psychologie

Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam

Tel.nr.: 020-4443343

E-mail: m.wallien@vumc.nl

Onderzoek/aandachtsgebied :

Genderidentiteitsstoornissen bij kinderen: determinanten en beloop.

Publicaties:

Cohen-Kettenis, P.T., Johnson, L.L., Owen-Anderson, A.F.H., Wallien, M., Bradley, S.J. & Zucker, K.J. (2005, in press). A parent-report gender identity questionnaire for children: A cross-national, cross-clinic comparative analysis. Clinical Child Psychology and Psychiatry.

Onderzoeksschool:

ICEN

 

Naar boven


 


Afdeling Sociale Geneeskunde:


 

Prof.dr. R.A. Hira Sing (Remy)

Hoogleraar jeugdgezondheidszorg

Vrije Universiteit, Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam

Kamer: C-564

Tel.nr: 020-4449696

E-mail: ra.hirasing@vumc.nl

Onderzoek/aandachtsgebied:

Overgewicht, diabetes mellitus bij kinderen, psychosociale problemen

Jeugdgezondheidszorg

Financiering:

Diverse bronnen.

Publicaties:

Aardoom HA, Hira Sing RA, Rona RJ, Sanavro FL, Heuvel EW van den, Leeuwenburg J. (1997). Food intolerance (food hypersensitivity) and chronic complaints in children: the parents’perception. Eur J Pediatr 156:110-112.

Hira Sing RA, Leerdam FMD van, Bolk-Bennink L, Janknegt RA. (1997). Enuresis Nocturna in adults. Scand J Urol Nephrol 31:533-536.

Reijneveld SA, Brugman E, Hira Sing RA. (2001). Excessive infant crying: the impact of varying definitions. Paediatrics, 108(4):893-897.

Onderzoeksschool:

Sociale Geneeskunde/EMGO

 

Naar boven