Faculteit der Psychologie en Pedagogiek

 
 

 

     Klinische Neuropsychologie

Mw. drs. C.G.W. de Jong (Christien)

Dr. R. Licht (Rob)

Mw. drs. M. Luman (Marjolein)

Mw. drs. R. van Mourik (Rosa)

Dr. J. Oosterlaan (Jaap)

Prof. dr. J.A. Sergeant (Joe)

     Ontwikkelingspsychologie

Dr. S. Begeer (Sander)

Dr. J.D. Bosch (Joop)

Dr. J.B. Hoeksma (Jan)

Prof. dr. J.M. Koot (Hans)

Prof. R. Loeber, Ph.D. (Rolf)

Dr. M. Meerum Terwogt (Mark)

Dr. T. Olthof (Tjeert)

Mw. drs. A.M. Ruhland (Anja)

Mw. prof.dr. H. Stegge (Hedy)

 
 

 

     Orthopedagogiek

Mw. drs. M. Bonnet (Marielle)

Dr. F.A. Goossens (Frits)

Dr. C.G.C. Janssen (Cees)

Mw. dr. S. Kef (Sabina)

Mw. prof.dr. F. Lamers-Winkelman (Francien)

Mw. dr. M. Oosterman (Mirjam)

Mw. dr. J.C. de Schipper (Clasien)

Prof. dr. C. Schuengel (Carlo)

Prof. dr. H.-J. Schulze (Hans-Joachim)

Prof. dr. W. Slot (Wim)

Mw. drs. P.S. Sterkenburg (Paula)

Drs. A. Theunissen (Arne)

Mw. drs. A.M. Willemen (Agnes)

     Onderwijs en Opvoedingsfilosofie

Mw. dr. M. Rietveld-van Wingerden (Marjoke)

Mw. prof.dr. D.J. de Ruyter (Doret)

Dr. J.W. Steutel (Jan)

 

 

Afdeling Klinische Neuropsychologie:

 

Mw. drs. C.G.W. de Jong (Christien)

AIO

Afdeling Klinische Neuropsychologie; begeleiders: Jaap Oosterlaan & Joe Sergeant

Vrije Universiteit, Van der Boechorststraat 1, 1081 BT Amsterdam

Kamer 1F-62

Tel.nr.: 020-5988843; fax: 020-598 8971

E-mail: cgw.de.jong@psy.vu.nl

Onderzoek/aandachtsgebied:

Financiering:

Publicaties:

Onderzoeksschool:

 

Naar boven

 


 

Dr. R. Licht (Rob)

UD

Afdeling Klinische Neuropsychologie

Vrije Universiteit, Van der Boechorststraat 1, 1081 BT  Amsterdam

Kamer 1E-29

Tel.nr.: 020-5988739; fax: 020-598 8971

E-mail: r.licht@psy.vu.nl

Onderzoek/ aandachtsgebied:

·        Dyslexie en inhibitie (Menno van der Schoot)

·        Functionele localisatie van woordherkenningstekorten bij dyslectische kinderen (Tako Horsley)

·        'Error-related processing' bij ADHD (Katrien van Meel)

·        Functionele lateralisatie en emoties bij kinderen

Dyslexie en inhibitie betreft een onderzoek naar inhibitietekorten (executieve dysfuncties) bij dyslectische kinderen die gekenmerkt worden door snel en slordig lezen. Het onderzoek maakt gebruik van gedragsmaten (reactietijd en accuratesse) en electrofysiologische registraties van hersenactiviteit. Het onderzoek richt zich verder op het samengaan van leesstoornissen en ADHD symptomen (comorbiditeit).

De functionele localisatie van woordherkenningstekorten betreft een onderzoek naar de hersengebieden die betrokken zijn bij fonologische en/of visueel/orthografische componenten van woordherkenning, die bij bepaalde typen dyslexie in meer of mindere mate zij aangedaan. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van magnetoencephalografie (MEG) tijdens de uitvoeren van leestaken om de betreffende hersengebieden te kunnen localiseren.

Het 'error-related processing' betreft een onderzoek naar het maken van fouten tijdens een taakuitvoering en de effecten daarvan op eventuele aanpassing van strategie (bijv de effecten op de volgende trials (N+1). ADHD kinderen zouden deze aanpassingseffecten veel mider laten zien dan controle kinderen. In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van gedragsgegevens en EEG metingen.

Onderzoek naar informatieverwerking bij kinderen met PhenylKetonUrie (PKU), waarbij gebruik gemaakt wordt van een neuropsychologische testbatterij bestaande uit o.a. aandacht en geheugentaken (Stephan Huijbregts)en de registratie van Event-related potentials tijdens de uitvoering van attentie en inhibitetaken (Licht). Nagegaan wordt of er een relatie is tussen de ernst van de PKU (fenylalanine spiegel), dieetopvolging en hersenactiviteit en uitvoering van cognitief/neuropsychologische taken. De PKU groep wordt vergeleken met een groep controle kinderen. 

Het emotie-onderzoek betreft de hypothese dat de linker en rechter hersenhelft op een verschillende manier betrokken zijn bij de herkenning en evaluatie van emoties (gezichtsexpressies en emotioneel geladen situaties). Dit project is nog in het begin stadium en een aantal scriptieonderzoeken (zowel gedragsmatige als EEG) zijn reeds uitgevoerd bij kinderen en volwassenen.

Financiering:

Dyslexie onderzoek: NWO en VU, Error-related processing: VU, PKU onderzoek: ZON

Publicaties:

Schoot van der, M., Licht, R., Horsely, T.M. & Sergeant, J.A. (2000). Inhibitory deficits in reading disability depend on subtype: Guessers but not spellers. Child Neuropsychology, 6, 297-312.

Onderzoeksschool:

EPOS

 

Naar boven


 

Mw.drs. M. Luman (Marjolein)

AIO

Afdeling Klinische Neuropsychologie; begeleiders: Jaap Oosterlaan & Joe Sergeant

Vrije Universiteit, Van der Boechorststraat 1, 1081 BT Amsterdam / PI Research, Rijksstraatweg 145, 1115 AP Amsterdam

Kamer 1E-29

tel.nr.: 020-5989255 (woensdag) / 020-7745662; fax: 020-598 8971

E-mail: m.luman@psy.vu.nl

Onderzoek/aandachtsgebied:

Onderzoek naar de invloed van straf en beloning op cognitieve functies bij kinderen met ADHD en opstandig/agressief gedrag. Beloning en respons kosten (straf) zullen gemanipuleerd worden in experimentele taken die een aanspraak doen op onder andere cognitieve functies, waarbij de hartslag en huidgeleiding worden gemeten. Zie ook de website www.adhd-vu.nl voor aanmelding onderzoek.

Financiering:

PI/VU

Publicaties:

Luman, M., Oosterlaan, J. & Sergeant, J.A. (2005). The impact of reinforcement contingencies on AD/HD: A review and theoretical appraisal. Clinical Psychology Review, 25, 183-213.

Onderzoeksschool:

EPOS

 

Naar boven


 

Mw.drs. R. van Mourik (Rosa)

AIO

Afdeling Klinische Neuropsychologie; begeleiders: Jaap Oosterlaan & Joe Sergeant

Vrije Universiteit, Van der Boechorststraat 1, 1081 BT  Amsterdam

Kamer 1F-58

tel.nr.: 020-5982715; fax: 020-598 8971

E-mail: r.van.mourik@psy.vu.nl

Onderzoek/aandachtsgebied:

Interferentie bij kinderen met ADHD.

Doel van dit project is om inzicht te geven in de processen die ten grondslag liggen aan de verminderde controle over interferentie bij kinderen met ADHD en naar de rol die comorbide stoornissen hierbij spelen. Het onderzoek richt zich op kinderen met ADHD en comorbide stoornissen, zoals dyslexie en gedragsstoornissen, en normale controle kinderen. Er zal een neuropsychologische interferentie taak worden afgenomen (een variant van de Stroop kleur-woord taak) en EEG worden gemeten.

Financiering:

1e geldstroom, FPP

Onderzoeksschool:

EPOS

 

Naar boven


 

Dr. J. Oosterlaan (Jaap)

UHD

Afdeling Klinische Neuropsychologie

Vrije Universiteit, Van der Boechorststraat 1, 1081 BT  Amsterdam

Kamer 1E-41

Tel.nr.: 020-5988756 / 88960; fax: 020-5988971

E-mail: j.oosterlaan@psy.vu.nl

Onderzoek/aandachtsgebied:

Onderzoek op het vlak van de ontwikkeling van meetinstrumenten voor kinderpsychopathologie, cognitieve- en neuropsychologische disfuncties van kinderen met externaliserende psychopathologie en autisme, behandeling van kinderen met ADHD, impulscontrolestoornissen en verslavingen bij volwassenen. Coördinator polikliniek ADHD van het Paedologisch Instituut Duivendrecht.

Financiering:

1e en 2de geldstroom.

Publicaties:

Oosterlaan, J., Logan, G. D. & Sergeant, J. A. (1998). Response inhibition in ADHD, CD, comorbid ADHD+CD, anxious and normal children: A meta-analysis of studies with the stop task. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 39, 411-426.

Oosterlaan, J. (2001). Behavioural inhibition and the development of childhood anxiety disorders. In W. Silverman & Ph. Treffers (Eds.), Anxiety disorders in children and adolescents; research, assessment and intervention. Cambridge: Cambridge University Press.

Oosterlaan, J., Scheres, A., Antrop, I., Roeyers, H. & Sergeant, J. A. (2000). Handleiding bij de Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen VvGK. Lisse, The Netherlands: Swets Test Publishers.

Onderzoeksschool:

EPOS

 

Naar boven


 

Prof.dr. J.A. Sergeant (Joe)

Hoogleraar

Afdeling Klinische Neuropsychologie

Vrije Universiteit, Van der Boechorststraat 1, 1081 BT  Amsterdam

Kamer 1E-37

Tel.nr: 020-5988955; fax: 020-5988971

E-mail: ja.sergeant@psy.vu.nl
Onderzoek/aandachtsgebied:

Onderzoek naar de neuropsychologische processen die een verklaring kunnen geven over ADHD, agressie (ODD en CD), hoger functionerende autisten en kinderen met  leermoeilijkheden. Het neuropsychologisch proces onderzoek wordt verricht op basis van een cognitief-energetisch model, dat er vanuit gaat dat ADHD een stoornis is in zowel energetische regulatie als in hogere cognitieve     processen. Dit in tegenstelling tot kinderen met agressie, waarbij de veronderstelling is dat de verklaring voor hun deficienties in de invloed van beloning gezocht moet worden.

Financiering:

1e geldstroom.

Publicaties:

Schoot van der, M., Licht, R., Horsely, T.M. & Sergeant, J.A. (2000). Inhibitory deficits in reading disability depend on subtype: Guessers but not spellers. Child Neuropsychology, 6, 297-312.

Sergeant, J.A. (2000). The cognitive-energetic model: an empirical approach to attention-deficit hyperactivity disorder. Neuroscience and Biobehavioral Reviews,24, 7-12.

Swanson, J., Oosterlaan, J., Murias, M., Schuck, S., Flodman, P., Spence, M.A., Wasdell, M., Ding, Y.H.C., Smith, M., Mann, M., Carlson, C., Kennedy J.L., Sergeant, J.A., Leung, P., Zhang, Y.P., Sadeh, A., Chen, C., Whalen, C.K., Babb, K.A., Moyzis, R. & Posner, M.I. (2000). Attention deficit/ hyperactivity disorder children with a 7-repeat allele of the dopamine receptor D4 gene have extreme behavior but normal performance on critical neuropsychological tests of attention. Proceedings of the National Academy of Science USA,97, 4754-4759.

Onderzoeksschool:

EPOS

 

Naar boven

 


Afdeling Ontwikkelingspsychologie:


Dr. S. Begeer (Sander)

UD

Afdeling Ontwikkelingspsychologie

Vrije Universiteit, Van der Boechorststraat 1, 1081 BT  Amsterdam

Kamer 3B-65

Tel.nr.: 020-5988732

E-mail: s.begeer@psy.vu.nl

Onderzoek/aandachtsgebied:

Autisme, sociale en emotionele ontwikkeling. 

Financiering:

Publicaties:

Begeer, S., Rieffe, C., Meerum Terwogt, M. & Stockmann, L. (2006). Attention to facial emotional expressions in children with autism. Autism, 10, 1,37-51.

Begeer, S., Rieffe, C., Meerum Terwogt, M. & Stockmann, L. (2005). Begrip en gebruik van sociaal-emotionele regels bij kinderen met autisme spectrum stoornissen. Kind en Adolescent, 26, 181-194.

Begeer, S., Rieffe, C., Meerum & Terwogt, M. (2004). Onderkennen kinderen met autisme de invloed van stemming op gedrag? Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 1, 4-16.

Begeer, S., Rieffe, C., Meerum Terwogt, M. & Stockmann, L. (2003). Theory of Mind based action in high-functioning children from the autistic spectrum. Journal of Autism and Developmental Disorders, 33, 479-487.

Onderzoeksschool:

ISED

 

Naar boven


 

Dr. J.D. Bosch (Joop)

UD

Afdeling Ontwikkelingspsychologie

Vrije Universiteit, Van der Boechorststraat 1, 1081 BT Amsterdam

Kamer 3B-61

Tel.nr.: 020-5988946

E-mail: jd.bosch@psy.vu.nl

Onderzoeks/aandachtsgebied:

1)    Problemen met eetgedrag en emoties; met name op het gebied van extreem overgewicht (obesitas) en binge eating; onder meer studie naar het verband tussen obesitas en alexithymia.

2)    Psychosomatiek & alexithymia; het verband tussen kinderen met buikpijnklachten (obstipatie/psychogene buikpijn)

3)    Effectstudies cognitieve & gedragstherapie (antisociaal gedrag bij jongeren/obesitas); ondermeer cogitieve modellen en problemen bij antisociaal gedrag bij kinderen en jongeren.

Financiering:

1e geldstroom

Publicaties:

Stradmeijer, M., Bosch, J., Koops, W. & Seidell, J. (2000). Family functioning and psychosocial ad­justment in overweight youngsters. Internatio­nal Journal of Eating Disorders, 27, 1, 110-114.

Orobio de Castro, B, Veerman, J.W., Koops, W, Bosch, J.D. & Monshouwer, H. (2002). Hostile Attribution and Agressive Behavior: A Meta-Analysis. Child Development, 73, 3, 916-934.  

Orobio de Castro,  B., Slot, N.W., Bosch, J.D., Koops, W. & Veerman, J.W. (2003). Negative affect exacerbates hostile attributions of intent in highly aggressive boys. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 32, 57-66.

Orobio de Castro, B., Bosch, J.D., Veerman, J.W. & Koops, W. (2003). The influence of emotion regulation, attribution prompts, and delay, on response aggressiveness in antisocial boys. Cognitive Therapy and research, 27, 153-166

 

Naar boven


 

Dr. J.B. Hoeksma (Jan)

UD

Afdeling Ontwikkelingspsychologie

Vrije Universiteit, Van der Boechorststraat 1, 1081 BT  Amsterdam

Kamer 3B-88

Tel.nr.: 020-5988738

E-mail: jb.hoeksma@psy.vu.nl

Onderzoek/aandachtsgebied:

1.      Dynamische aspecten van het emotionele systeem. In het onderzoek  wordt gebruik gemaakt van het Electronic Mood Device, om gevoelens te registreren bij onder andere jeugdige delinquenten, Turkse en Marokkaanse jongeren en jeugdigen met psychopathologie.

2.      Dynamische modellen. Het onderzoek richt zich op het toepasbaar maken van statistische modellen voor het beantwoorden van ontwikkelingspsychologische vraagstukken.

Financiering:

1e geldstroom.

Publicaties:

Hoeksma, J.B., Sep, S., Vester, F.C., Groot, P.F.C., Sijmons, R. & de Vries, J. (2000). The electronic mood device: design, construction and application. Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 32 (2) 322-326.

Hoeksma, J.B. & Knol, D.J. (2001).  Testing predictive developmental hypotheses. Multivariate Behavioral Research, 36, 227-248.

Hoeksma, J.B., Oosterlaan, J. & Schipper, E.M. (2004). Emotion regulation and the dynamics of feelings: A conceptual and methodological framework. Child Development, 75 (2), 354-360.

Onderzoeksschool:

ISED

 

Naar boven


 

Prof. dr. J.M. Koot (Hans)

Hoogleraar, afdelingshoofd

Afdeling Ontwikkelingspsychologie

Vrije Universiteit, Van der Boechorststraat 1, 1081 BT  Amsterdam

Kamer 3B-57

Tel.nr.: 020-5988740

E-mail: jm.koot@psy.vu.nl

Onderzoek/aandachtsgebied:

Ontwikkelingspsychologie, ontwikkelingspsychopathologie

Financiering:

1e geldstroom

Publicaties:

Verhulst, F.C. & Koot, H.M. (Eds.) (1995). The epidemiology of child and adolescent psychopathology. Oxford: Oxford University Press.

Mathijssen, J.J.J.P., Koot, H.M. & Verhulst, F.C. (1999). Predicting change in problem behavior from child and family characteristics and stress in referred children and adolescents. Development and Psychopathology, 11, 305-320.

Bongers-Schokking, J.J., Koot, H.M., Wiersma, D., Verkerk, P.H. & de Muinck Keizer-Schrama, S.M.P.F. (2000). Influence of timing and dose of thyroid hormone replacement on development in infants with congenital hypothyroidism. The Journal of Pediatrics, 136, 292-297.

Koot , H.M. & J.L. Wallander (Eds.) (2001). Quality of life in child and adolescent illness. London/New York: Brunner Routledge.

Mesman, J. & J.M. Koot (2001). Early preschool predictors of preadolescent internalizing and externalizing DSM-IV diagnosis, Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 40, p. 1029-1036.

Dekker, M.C. & Koot, H.M. (2003). DSM-IV disorders in children with borderline to moderate intellectual disability. I: Prevalence and impact. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 42, 915-922.

Bastiaansen, D., Koot, H.M., Ferdinand, R.F. & Verhulst, F.C. (2004). Quality of life in children with psychiatric disorders: Self-, parent- and clinician report. Journal of  the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 43, 221-230.

Bongers, I.L., Koot, H.M., Van der Ende, J. & Verhulst, F.C. (2004). Developmental trajectories of externalizing behaviors in childhood and adolescence. Child Development, 75, 1523-1537.

 

Onderzoeksschool:

ISED

 

Naar boven


Prof. R. Loeber, Ph.D. (Rolf)

Bijzonder Hoogleraar Jeugdcriminaliteit en Sociale Ontwikkeling aan de VU en

Professor of Psychiatry, Psychology, and Epidemiology

University of Pittsburgh

Professor of Developmental Psychopathology

Free University, Amsterdam, The Netherlands

Western Psychiatric Institute and Clinic

University of Pittsburgh Medical Center

3811 O'Hara Street

Pittsburgh, PA  15213

Phone:  412/624-0566

Fax: 412/624-0515

E-mail: loeberr@msx.upmc.edu

Onderzoek/aandachtsgebied:

De ontwikkeling van antisociaal en delinkwent gedrag tussen de kinderjaren en vroege volwassenheid in een sociaal-ecologisch draagvlak, en in de context van geestelijke problematiek en drugsgebruik.

Financiering:

National Institute of Mental Health, National Institute on Drug Abuse, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention.

Publicaties:

Loeber, R. & Farrington, D.P. (Eds.) (1998). Serious and Violent Juvenile Offenders: Risk Factors and Successful Interventions. Thousand Oaks, CA: Sage.

Loeber, R., Slot, N.W.  Sergeant, J.A. (2001).  Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie: omvang, oorzaken en interventies. Houten: Bohn, Stafleu en Van Loghum.

Onderzoeksschool:

ISED

 

Naar boven


 

Prof. dr. M. Meerum Terwogt (Mark)

Hoogleraar Ontwikkelingspsychologische aspecten van pro-sociaal gedrag

Afdeling Ontwikkelingspsychologie

Vrije Universiteit, Van der Boechorststraat 1, 1081 BT  Amsterdam

Kamer 3B-80

Tel.nr.: 020-5988741

E-mail: m.meerum.terwogt@psy.vu.nl

Onderzoek/aandachtsgebied:

Prosociale ontwikkeling, Psychosomatiek, Emotieregulatie, Theory of Mind Ontwikkeling

Financiering:

1e geldstroom

Publicaties:

Meerum Terwogt, M. (2002). Emotional states in self and others as motives for helping in ten-year-old children. British Journal of Developmental Psychology, 20, 131-147.

Meerum Terwogt, M., Rieffe, C., Miers, A.C., Jellesma, F. & Tolland, A.. (in press, accepted june 2006) Emotions and self-esteem as indicators of somatic complaints in children. Infant and Child Development

Stegge, H & Meerum Terwogt, M. (in press). Developing concepts of emotion and emotion regulation. In:  J. Gross & R. Thompson. Handbook of emotion regulation. Guilford: Guilford Press.

 

Onderzoeksschool:

ISED

 

Naar boven


 

Dr. T. Olthof (Tjeert)

UD

Afdeling Ontwikkelingspsychologie

Vrije Universiteit, Van der Boechorststraat 1, 1081 BT  Amsterdam

Kamer 3B-61

Tel.nr.: 5988950

E-mail: t.olthof@psy.vu.nl

Onderzoek/aandachtsgebied:

Zelfregulering en gedrag tegenover leeftijdgenoten.

Onderzocht wordt in hoeverre zelfregulering via morele emoties, oordelen en idealen een rol speelt in het inhiberen van antisociaal gedrag en in het faciliteren van prosociaal gedrag. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre idealen omtrent de eigen positie in de groep leeftijdgenoten een rol spelen in het ontstaan van diezelfde gedragingen en in hoeverre een gebrek aan zelfregulering leidt tot een kwetsbare positie in de groep leeftijdgenoten.

Financiering:

1e geldstroom

Publicaties:

Olthof, T. (2002). Shame, guilt, antisocial behavior, and juvenile justice: A psychological perspective. In: A.R. Duff & I. Weijers (Eds.), Punishing juveniles (pp.193-206). Oxford UK: Hart Publishing.

Olthof, T., Ferguson, T.J., Bloemers, E. & Deij, M. (2004). Morality- and identity-related antecedents of children's guilt and shame attributions in events involving physical illness. Cognition and Emotion, 18, 383-404.

Onderzoeksschool:

ISED

 

Naar boven


 

Mw. drs. A.M. Ruhland (Anja)

UD

Afdeling Ontwikkelingspsychologie

Vrije Universiteit, Van der Boechorststraat 1, 1081 BT  Amsterdam

Kamer 3C-23

Tel.nr.: 020-5982613

E-mail: am.ruhland@psy.vu.nl

Onderzoek/aandachtsgebied:

Sociale angst bij kinderen, algemene academische vaardigheden.

Financiering:

Publicaties:

Onderzoeksschool:

 

Naar boven


 

Mw. prof. dr. H. Stegge (Hedy)

Bijzonder hoogleraar Ontwikkelingspsychopathologie

Afdeling Ontwikkelingspsychologie

Vrije Universiteit, Van der Boechorststraat 1, 1081 BT  Amsterdam

Kamer 3B-84

Tel.nr.: 020-5988733

E-mail: h.stegge@psy.vu.nl

Onderzoek/aandachtsgebied:

De ontwikkeling van emotionele competentie, naïeve theorieën over emotie, de relatie tussen emotie en psychopathologie, normale ontwikkeling van schuld en schaamte, diagnostiek van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Financiering:

1e geldstroom

Publicaties:

Stegge, H. & Ferguson, T.J. (2000). Schuld en schaamte bij kinderen: Adaptie­ve en proble­matische aspecten. In J.D. Bosch, H.A. Bosma, R.J. van der Gaag, A.J.J.M. Ruijssenaars & A. Vyt (Eds.) Jaarboek Ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 4. (pp. 119-147). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Meerum  Terwogt, M. & Stegge, H. (2001). The development of emotional intelligen­ce. In I.M. Goodyer, (Ed.), The depressed child and adolescent: Development and clinical perspectives, second edition (pp. 24-45). Cambridge: Cambridge University Press.

Onderzoeksschool:

ISED

 

Naar boven


 

Afdeling Orthopedagogiek:


 

Mw. drs. M. Bonnet (Marielle)

AIO

Afdeling Orthopedagogiek

Vrije Universiteit, Van der Boechorststraat 1, 1081 BT  Amsterdam

Kamer 3B-14

Tel.nr.: 020-5988891

E-mail: m.bonnet@psy.vu.nl

Onderzoek/aandachtsgebied:

Behandeling van ouders en kind waarbij sprake is van een verstoorde gehechtheidsrelatie. Begeleiders: C. Schuengel en H.E.M. Baartman. Binnen dit project wordt in samenwerking met jeugdzorginstelling Xonar Zuid-Limburg gewerkt aan het ontwikkelen van een methodiek om ouders en kinderen die met elkaar een verstoorde gehechtheidsrelatie onderhouden te kunnen behandelen. De focus van de behandeling zal liggen op het helpen van de ouder om zijn verantwoordelijkheid als ouder zodanig waar te kunnen maken dat hij zich weer vertrouwd voelt in zijn rol als ouder en het kind zich veilig weet bij de ouder. Dialooggestuurde hulpverlening, empowerment en sociale verbondenheid zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

Financiering:

Xonar/VU

 

Naar boven


 

Dr. F.A. Goossens (Frits)

UHD

Afdeling Ontwikkelingspsychologie en Orthopedagogiek

Vrije Universiteit, Van der Boechorststraat 1, 1081 BT  Amsterdam

Kamer 3B-27

Tel.nr.: 020 5988904

E-mail: fa.goossens@psy.vu.nl

Onderzoek/aandachtsgebied

Pesten op school is een groot probleem. Ons onderzoek richt zich op twee zaken: 1. de macht van de dader en van anderen; 2. stabiliteit van betrokkenheid bij pesten door de schoolcarriere heen.
We zien pesten als een groepsproces waarin de macht van daders gebroken dient te worden om het probleem tot redelijke proporties terug te brengen. We maken onderscheid tussen daders, meelopers, outsiders, verdedigers, slachtoffers en kinderen die niet bij pesten betrokken zijn. Om tot identificatie van de rollen te komen, maken we gebruik van interviews met alle leden van de groep.
Financiering:

VU / NWO

Publicaties:

Goossens, F.A., Olthof, Tj. & Dekker, P.,  (2006). A short version of the Participant Role Scales: psychometric qualities and criteria for  assigning roles. (Aggressive Behavior; scheduled for publication in August).   .

Camodeca, M. & Goossens, F.A. (2005). Social cognitions, anger and sadness in bullies and victims. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 46, 186-197.

Maassen, G.H., Van Boxtel, H.W. & Goossens, F.A. (2005). Reliability of nominations-based and one- or two-dimensional rating scale methods for sociometric status determination. Journal of Applied Developmental Psychology, 26, 51-68.

Onderzoeksschool:

ISED

 

Naar boven


 

Dr. C.G.C. Janssen (Cees)

UHD

Afdeling Orthopedagogiek

Vrije Universiteit, Van der Boechorststraat 1, 1081 BT  Amsterdam

Kamer 3B-05

Tel.nr.: 020-5988894

E-mail: cgc.janssen@psy.vu.nl

Onderzoek/aandachtsgebied:

Gehechtheid, stress en gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke handicap.

Publicaties:

 Janssen, C.G.C., Schuengel, C. & Stolk, J. (2002).  Understanding challenging behaviour in people with severe and profound intellectual disabilities: a stress-attachment model. Journal of  Intellectual Disability Research, 46, 6, 445-453.

Janssen, CGC, Schuengel C. & Stolk J. (2005). Perspectives on quality of life of people with intellectual disabilities: the interpretation of discrepancies between clients and caregivers, Quality of Life Research, I, 57-69

Schuengel, C. & Janssen, C.G.C. (2006). People with mental retardation and psychopathology: Stress, affect regulation and attachment. A review. International Review Research Mental Retardation, 32.

Onderzoekschool:

ISED

 

Naar boven


Mw. dr. S. Kef (Sabina)

UD

Afdeling Orthopedagogiek

Vrije Universiteit, Van der Boechorststraat 1, 1081 BT  Amsterdam

Kamer 3B-49

Tel.nr.: 020-5988895

E-mail: s.kef@psy.vu.nl

Onderzoek/aandachtsgebied:

Onderzoek naar psychosociale ontwikkeling, sociale netwerken en vriendschappen van jongeren met (visuele) beperkingen, opvoedingsgedrag en opvoedingsstress van ouders van gehandicapte kinderen in relatie tot de psychosociale ontwikkeling van hun kinderen.

Financiering:

ZonMW Stichting InZicht en eerste geldstroom

Publicaties:

Kef, S. & Dekovic, M. (2004) The role of parental and peer support in adolescents well-being: a comparison of adolescents with and without a visual impairment. Journal of Adolescence, 27, 453-466

Kef, S. (2002) Psychosocial adjustment and the meaning of social support for visually impaired adolescents. Journal of Visual Impairment & Blindness. 96, 22-37.

Kef, S., Hox, J.J & Habekothé, H.T. (2000) Social networks of visually impaired and blind adolescents. Structure and effect on well-being. Social Networks. 22, 73–91.

Kef, S. (1997) The Personal Network of Blind and Visually impaired Adolescents. Journal of Visual Impairment & Blindness, 91, 3, 236–244.

Leeuw, E.D. de, Hox, J.J. & Kef, S. (2003) Computer assisted self-intervie­wing tailored for special populations and topics. Field Methods,  15 (3), 223-251.

 

Naar boven


 

Mw. prof.dr. F. Lamers-Winkelman (Francien)

Hoogleraar Preventie en hulpverlening inzake kindermishandeling

Afdeling Orthopedagogiek

Vrije Universiteit, Van der Boechorststraat 1, 1081 BT  Amsterdam

Kamer 3B-19

Tel.: 020-5988899

E-mail: f.lamers@psy.vu.nl

Onderzoek/aandachtsgebied:

1. Effectiviteit van behandelingsvormen voor mishandelde, misbruike kinderen en kinderen die getuige zijn (geweest) van geweld tussen ouders.

2. Normering van (Amerikaanse) instrumenten inzake trauma diagnostiek voor Nederland. 

3. Voorkomen van kindermishandeling in Nederland (Landelijk onderzoek)

Financiering:

Stichting Voorkoming Kindermishandeling

Ministerie van Justitie en Ministerie van VWS

BJ Den Haag, Haaglanden

Publicaties:

Lamers-Winkelman, F. (1999). Statement Validity Analysis: Its application to a sample of  Dutch children who may have been sexually abused. In K. Coulborn Faller (Ed.), Maltreatment in early childhood: tools for research-based intervention (59-81). New York: The Haworth Press.

Lamers-Winkelman, F. (2002). Child Sexual Abuse: a universal problem, and Sri Lanka is no exception (response to commentary). Journal of Child Sexual Abuse, 11(2), 115-124.

Cerezo, M.A., McGrath, K., & Lamers-Winkelman, F. (2003). Perpetrators and victims of child sexual abuse: identifying the legal obstacles to rehabilitation in three European countries. In C. May-Chahal & M. Herczog (Eds.), Child sexual abuse in Europe (133-154). Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Lamers-Winkelman, F. (2005). Effecten van Kindermishandeling. In H. Baartman, R. Bullens & J. Willems (red.), Kindermishandeling: de Politiek een zorg. Amsterdam: SWP.

 

 

Naar boven


 

Mw. dr. M. Oosterman (Mirjam)

Post-doc

Afdeling Orthopedagogiek

Vrije Universiteit, Van der Boechorststraat 1, 1081 BT  Amsterdam

Kamer 3B-12

Tel.nr.: 020-5988979

E-mail: m.oosterman@psy.vu.nl

Onderzoek/aandachtsgebied:

Kwaliteit van gehechtheid en verstoorde gehechtheid in relatie tot fysiologische reactiviteit van pleegkinderen.

Financiering:

1e geldstroom

Onderzoeksschool:

ISED

Publicaties:

Oosterman, M. & Schuengel, C. (in press). Autonomic reactivity of Children to Separation and Reunion with Foster Parents . Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

Oosterman, M. & Schuengel, C. (2007). Physiological effects of separation and reunion in relation to attachment and temperament in young children. Developmental Psychobiology, 49, 119-128.

Oosterman, M. Schuengel, C., Slot, N.W., Bullens, R.A.R. & Doreleijers, T.A.H. (in press). Disruptions in foster care: A review and meta-analysis. Children and Youth Services Review, 29, 53-76.

 

Naar boven


 

Mw. dr. J.C. de Schipper (Clasien)

UD

Afdeling Orthopedagogiek

Vrije Universiteit, Van der Boechorststraat 1, 1081 BT  Amsterdam

Kamer 3B-11

Tel.nr.: 020-5988890

E-mail: jc.de.schipper@psy.vu.nl

Onderzoek/aandachtsgebied:

Publicaties:

 

Schipper, J.C. de, IJzendoorn, M.H. van & Tavecchio, L.W.C. (in press). Children's attachment relationships with daycare caregivers: Associations with positive caregiving and the child's temperament. Child Development.

Schipper, J.C. de, Stolk, J. & Schuengel, C. (2006). Professional caretakers as attachment figures in day care centers for children with intellectual disability and behavior problems. Research in Developmental Disabilities, 27, 203-216.

Schipper, J.C. de, Jong, M.T. de, Zeijl, J. van, Tavecchio, L.W.C. & IJzendoorn, M.H. van (2003). Pedagogische kijk op kinderopvang. Een beknopte inleiding voor het beroepsonderwijs. Amsterdam: SWP.

Schuengel, C., Schipper, J.C. de & Sterkenburg, P. (2003). Hechtingsstoornissen en verstoorde gehechtheid. In: S. Colijn, E.C.A. Collumbien, G. Lietaer & R.W. Trijsburg (Eds.), Handboek Integratieve Psychotherapie (VI 8.1.1-24). De Tijdstroom.

 

Naar boven


 

Prof. dr. C. Schuengel (Carlo)

Hoogleraar Orthopedagogiek

Afdeling Orthopedagogiek

Vrije Universiteit, Van der Boechorststraat 1, 1081 BT  Amsterdam

Kamer 3B-45

Tel. 020-5988905

E-mail: c.schuengel@psy.vu.nl

Onderzoek/aandachtsgebied:

Gehechtheid en de ontwikkeling van psychopathologie, cognitieve en fysiologische correlaten van gehechtheid.

Publicaties:

Janssen, C.G.C., Schuengel, C. & Stolk, J. (2002), Understanding challenging behaviour in people with severe and profound intellectual disabilities: A stress-attachment model. Journal of Intellectual Disability Research, 46, 6, 445-453.

Schuengel, C. & IJzendoorn, M. H. van (2001). Attachment in mental health institutions: A critical review of assumptions, clinical implications, and research strategies. Attachment and Human Development, 3, 304-323.

Onderzoeksschool:

ISED

 

Naar boven


 

Prof. dr. H.-J. Schulze (Hans-Joachim)

Bijzonder Hoogleraar Gezinspedagogiek, in het bijzonder opvoedingseffecten van beleid

Afdeling Orthopedagogiek

Vrije Universiteit, Van der Boechorststraat 1, 1081 BT  Amsterdam

Kamer 3B-13

Tel.nr.: 020-5988884

E-mail: h.j.schulze@psy.vu.nl

Onderzoek/aandachtsgebied:

1.    politieke maatregelen en consequenties voor gezinnen en hun opvoeding.

      Internationaal vergelijkend onderzoek in 10 Europese landen over de gezinsontwikkeling in twee cohorten van vrouwen aan het begin en aan het einde van de 80er jaren.

2.    gezinskenmerken, partnerschap en ouderschap.

      Kenmerken van het partnerschap (conflictbewerking, huwelijkstevredenheid) en kenmerken van een ouder (de kwaliteit van de opvoedingssituatie en de neiging om fysiek geweld toe te passen in de ouder-kind-relatie).

3.    Opvoeding in sociaal-ecologische context.

      Opvoedingsoriëntaties van ouders en hun participatie aan de omgeving en het ingebruiknemen van opvoedingsondersteuning en gezondheidsdiensten.

4.   Theoretische synthese van verschillende benaderingen teneinde de buitencontacten van en de binnenrelaties in gezinnen in kaart te brengen (systeemtheorie, sociaal-ecologische theorie, family life cycle benadering en psychopathologie)

Financiering:

Voor het internationale onderzoek meerdere bronnen (vooral middelen uit het Institut für Bevölkerungsforschung und Sozialpolitik, Universität Bielefeld), voor het overige 1e geldstroom.

Publicaties:

Schulze, H.-J. & H. Tyrell. (2002). What happened to the European family in the 1980s? The polarization between the family and other forms of private life, in: Franz-Xaver Kaufmann, Anton Kuisten, Hans-Joachim Schulze and Klaus Peter Strohmeier (Eds.), Family Life and Family Policies in Europe, vol. 2. Problems and Issues in Comparative Perspective (chapter 3). Oxford: Clarendon Press.

Schulze, H.-J. (2000). Stability and complexity as perspectives for a child-oriented family policy? In: H.-J. Schulze (Ed.), Stability and Complexity: Perspectives for a Child-Oriented Family Policy, p. 9-36. Amsterdam/Oxford/Boston: VU University Press, ISBN 90-5383-717-5.

Onderzoeksschool:

ISED

 

Naar boven


 

Prof. dr. W. Slot (Wim)

Bijzonder hoogleraar pedagogische en ontwikkelingspsychologische aspecten van kinderbeschermingsmaatregelen

Afdeling Orthopedagogiek / Directeur PI Research Duivendrecht

Vrije Universiteit, Van der Boechorststraat 1, 1081 BT

Kamer 3B-19

Tel.nr.: 020-5988899

E-mail: nw.slot@psy.vu.nl

Onderzoek/aandachtsgebied:

Onderzoek naar antisociaal gedrag van jongeren, interventies en behandeling, competentiemodel voor jongeren, uitvoering van de ondertoezichtstelling

Publicaties:

Slot, N.W. &  A. Theunissen (2002). 909 zorgen –Een onderzoek naar de doelmatigheid van de ondertoezichtstelling, Amsterdam: Vrije Universiteit, FPP, afd. Orthopedagogiek.

Slot, N.W. Behandelen en voorkomen van antisociaal gedrag bij jongeren, in: H. van Leeuwen, N.W. Slot & M. Uiterwijk (Red.), Antisociaal gedrag bij jeugdigen. Determinanten en interventies (pp.225-237). Lisse: Swets en Zeitlinger.

 

Naar boven


 

Mw. drs. P.S. Sterkenburg (Paula)

UD

Afdeling Orthopedagogiek

Vrije Universiteit, Van der Boechorststraat 1, 1081 BT  Amsterdam
Kamer 3B-11
Tel.nr.: 020-5988890
E-mail: ps.sterkenburg@psy.vu.nl
Onderzoek/aandachtsgebied:
Onderzoek naar gedragsmodificatie op basis van de gehechtheidstheorie: behandeling van gedragsproblemen bij kinderen
met een visuele- en verstandelijke beperking.
Financiering:
ZonMW stichting InZicht, Bartiméus en VU 
Publicaties:
Schuengel, C., Schipper, C. de & Sterkenburg, P. (2003). Hechtingsstoornissen en verstoorde gehechtheid. In: S. Colijn, 
            E.C.A. Collumbien, G. Lietaer & R.W. Trijsburg (Eds.),  Handboek Integratieve Psychotherapie. (VI 8.1: 1 -24). De Tijdstroom.

 

Naar boven


 

Drs. A. Theunissen (Arne)

Onderzoeker

Afdeling Orthopedagogiek

Vrije Universiteit, Van der Boechorststraat 1, 1081 BT  Amsterdam

Kamer 3B-20

Tel.nr.: 020-5983654

E-mail: a.theunissen@psy.vu.nl

Onderzoek/aandachtsgebied:

Ontwikkelingspsychologische en pedagogische aspecten in de kinderbescherming

Financiering: Bijzondere leerstoel / pro juventute

Publicaties:

Slot, N.W., Theunissen, A., Esmeijer, F. & Duivenvoorden, Y. (2002). 909 zorgen.Een onderzoek naar de doelmatigheid van de ondertoezichtstelling. Amsterdam: VU

Slot, N. W., Braak, J. J. van den & Theunissen, A. (2004). Slechter af in de stad. Waarom worden er in de stad Amsterdam meer OTS'en uitgesproken dan elders? Duivendrecht: PI Research.

Slot, Wim,  Beenker, Lieke, Tooren, Anouk van, Veldt, Marie-Christine van der, Bijl, Bas & Theunissen, Arne (2005). Kinderbescherming in ontwikkeling. In: Herman Baartman, Ruud Bullens & Jan Willems (Red.), Kindermishandeling: de politiek een zorg.  Amsterdam: SWP
 

Naar boven


 

Mw. drs. A.M. Willemen (Agnes)
AIO
Afdeling Orthopedagogiek
Vrije Universiteit, Van der Boechorststraat 1, 1081 BT  Amsterdam
Kamer 3B-06
Tel.nr.: 020-5988893
E-mail: am.willemen@psy.vu.nl
Onderzoek/aandachtsgebied:
Het verloop van Psychopathologie. Begeleiders: C. Schuengel, H. Koot, F. Goossens, R. Ferdinand (EUR)
Het verband tussen stress en psychopathologie bij kinderen met emotionele en gedragsproblemen staat centraal. Gezocht wordt naar mechanismen die dit verband helpen verklaren. Subjectief ervaren stress op psychologisch en fysiologisch niveau, emotieregulatie en de ouder-kind relatie worden als belangrijke mechanismen gezien ter verklaring van dit verband.
Financiering:
1e geldstroom (de Bascule)
Onderzoeksschool:
ISED

 

Naar boven


Afdeling Onderwijspedagogiek en Opvoedingsfilosofie:


 

Mw. dr. M. Rietveld-van Wingerden (Marjoke)

Universitair docent

Afdeling Onderwijspedagogiek en Opvoedingsfilosofie

Vrije Universiteit, Van der Boechorststraat 1, 1081 BT  Amsterdam

Kamer 3F-69

Tel.nr.: 020-5988937

E-mail: m.rietveld@psy.vu.nl

Onderzoek/aandachtsgebied:

Geschiedenis speciaal onderwijs en zorg voor kinderen met een beperking.

Publicaties:

Rietveld-van Wingerden, M. (red.) (2006). Een buitengewone plek voor bijzondere kinderen. Driekwart eeuw Paedologisch Instituut in Amsterdam, 1901-2006. Zoetermeer: Meinema.

Rietveld-van Wingerden, M. & Tijsseling, C. (2004). 'Een ongelukkig bejammerenswaardig wezen? Beeld en zelfbeeld van doven in de negentiende eeuw. In: M. Rietveld-van Wingerden, M. D'Hoker, A. Drenth & L.F. Groenendijk (red.), Zorgenkinderen in beeld. Facetten van de orthopedagogische praktijk in Nederland en België in de negentiende en twintigste eeuw (7-35). Assen: Van Gorcum.

Rietveld-van Wingerden, M. (2003). Educating the deaf. The methodological controversy in historical perspective. History of Education, 32, (4), 401-416.

Onderzoeksschool:

ISED

 

Naar boven


 

Mw. prof. dr. D.J. de Ruyter (Doret)

Hoogleraar Theoretiche en Historische Pedagogiek

Afdeling Onderwijspedagogiek en Opvoedingsfilosofie

Vrije Universiteit, Van der Boechorststraat 1, 1081 BT  Amsterdam

Kamer 3E-21

Tel.nr.: 020-5988874

E-mail: dj.de.ruyter@psy.vu.nl

Onderzoek/aandachtsgebied:

Ethische kwesties in opvoeding en onderwijs, in het bijzonder opvoedingsidealen, persoonlijke idealen en menselijke floreren.

Publicaties:

Ruyter, D.J. de (2003). The Importance of Ideals in Education, Journal of Philosophy of Education37 (3), 467-482.

Ruyter, D.J. de (2004). Pottering in the garden. On human flourishing and education, British Journal of Educational Studies 52 (4), 377-389.

Onderzoeksschool:

ISED

 

Naar boven


 

Dr. J.W. Steutel (Jan)

UHD

Afdeling Onderwijspedagogiek en Opvoedingsfilosofie

Vrije Universiteit, Van der Boechorststraat 1, 1081 BT  Amsterdam

Kamer 3E-17

Tel. 020-5988875

E-mail: jw.steutel@psy.vu.nl

Onderzoek/aandachtsgebied:

Morele opvoeding en pedagogische ethiek.

Publicaties:

Steutel, J. & Spiecker, B.(2001). Gewoontevorming, emoties en morele opvoeding, Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 93, 3--15.

Steutel, J. & Spiecker, B. (2002). Sexual identity and moral virtuousness, in: A.W. Musschenga, A.W. van Haaften, M. Slors & B. Spiecker (Eds.), Personal and Moral Identity. Dordrecht: Kluwer.

Onderzoeksschool:

ISED

 

Naar boven